Juridisk Institut

Marie Jull Sørensen valgt som årets underviser

Marie Jull Sørensen valgt som årets underviser

Lagt online: 09.12.2021

Marie Jull Sørensen er for andet år i træk valgt som årets underviser ved Juridisk Studienævn. Marie har været ansat på Juridisk Institut siden 2007 og underviser i Erstatningsret, Forbrugerret og EU-Consumer Law (Summer School) samt er vejleder på studenterprojekter.

Det er studienævnets studerende der har indstillet Marie til den ærefulde titel, som også betyder, at hun har været med i kapløbet om at blive Årets Underviser på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

De studerendes motivation for at vælge Marie som Årets Underviser ved studienævnet:

"Marie underviser bl.a. i erstatningsret på 1. semester på både jura- og erhvervsjurauddannelserne. Hun gør dette med et utrolig stort engagement, hvorved de studerende allerede fra starten får et godt indblik i juraen, og hvordan denne kan anvendes i praksis.

Maries indsats allerede fra studiets start er også medvirkende til, at hun for mange studerende er førstevalget i ønske om vejleder i forbindelse med bachelorprojekter og specialeafhandlinger.

Dette skyldes også, at Marie har en evne til at være til stede på mange årgange på instituttet – også hos årgange hun ikke er underviser eller fagansvarlig for.

Marie har gjort et stort stykke arbejde i at inkorporere PBL i undervisningen. Hun har derfor med stor succes omlagt faget Markedsret, hvilket hun har gjort med de studerendes og kollegaers erfaringer og feedback i fokus.

Ligeledes har Marie succesfuldt afholdt faget EU Consumer Law som sommerskole/-kursus. Det intense forløb kombineret med PBL har givet utrolig god feedback fra de deltagende studerende.Som underviser spiller Marie derved en væsentlig rolle i udviklingen og nyskabelsen af undervisningen på Juridisk Institut.

Det er fra første øjeblik tydeligt at mærke, at Marie brænder for at undervise og lære fra sig. Hun er utrolig nærværende, og ser de studerende som ligeværdige, som hun respekterer og anerkender.

Derfor mener de jura- og erhvervsjurastuderende på Juridisk Institut, at Marie Jull Sørensen fortjener titlen som ’Årets Underviser’."

Juridisk institut ønsker Marie et stort tillykke med udnævnelsen som årets underviser!


 

Juridisk Institut  |  Fibigerstræde 4, 9220 Aalborg Øst  |  Tlf.: 9940 9940  |  E-mail: law@law.aau.dk  |  EAN: 5798 000 421 332