Medlem af Tvangsbehandlingsnævnet

Studielektor Søren Thomas Sørensen fra Juridisk Institut er pr. 1. januar 2018 beskikket som medlem af Tvangsbehandlingsnævnet.

Lagt online: 05.01.2018

Tvangsbehandlingsnævnet, som blev oprettet pr. 1. januar 2018, har kompetence til at behandle klager fra patienter, pårørende m.v. over beslutninger om anvendelse af tvang i det somatiske sundhedsvæsen. Tvangsbehandlingsnævnet træffer afgørelse om, hvorvidt kriterierne for beslutninger om anvendelse af tvang var opfyldt på det tidspunkt, hvor beslutningen om tvang blev truffet.

Lektor Søren Thomas Sørensens beskikkelse er med virke fra 1. januar 2018 – 31. december 2021.

Læs mere om Lektor Søren Thomas Sørensen her    

Niels Jernes Vej 6b - DK-9220 Aalborg Øst - Tlf. 9940 9873 - Email: law@law.aau.dk - EAN 5798000421332