AAU logo

Juridisk Institut

Foto: Colourbox

Ny IPCC-rapport: Klimaforandring påvirker verdenshavene og de overisede områder i negativ grad

Den nye særrapport fra Klimapanelet (IPCC) påpeger, at klimaforandringer har en fundamental negativ indvirkning på såvel vores have som de frosne dele af planeten.

Lagt online: 04.10.2019

English version below

Danmark og Grønland er afhængig af de omgivende have og oceaner, fordi de understøtter vores helbred og sundhed, er en betingelse for bæredygtig udvikling og i øvrigt giver mulighed for mange forskellige former for brug af deres ressourcer. Klimapanelets (IPCC) rapport om havene og cryosfæren redegør for væsentlige konklusioner vedrørende klimaforandringerne og deres betydning for Danmark og resten af verden. Rapporten præsenterer den seneste forskning vedrørende implikationerne af klimaforandringerne på kystområder, polarområderne og bjergenes økosystemer, samt helt overordnet på verdens befolkning. En række muligheder for at tilpasse os klimaforandringerne undersøges også i rapporten, inklusive alternative tilgange for menneskeheden.

Lektor i international miljø- og energiret Sandra Cassotta, Juridisk Institut, Aalborg Universitet, er hovedskribent (Lead Author) på rapporten. Hendes bidrag vedrører emnet Governance og Polaranliggender (Nord- og Sydpolen).

- Det er vigtigt at forstå betydningen af at have inkorporeret folkeret som selvstændig videnskabelig disciplin i en rapport som denne, der vil medvirke til at oplyse politikere og andre beslutningstagere om den øjeblikkelige status, hvad angår klimaforandringer og om reaktionsmulighederne her og nu”, udtaler Sandra Cassotta.

Download rapporten i sin helhed (engelsk) på: https://www.ipcc.ch/srocc/download-report/  

Kontakt

Lektor Sandra Cassotta
Juridisk Institut, Aalborg Universitet
Tlf. 9940 2789 eller sac@law.aau.dk

 

New IPCC report: Climate Change is having negative impacts on our oceans and the frozen parts of our planet.

The new special report from the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) reveals that climate is having a profound impact on both our oceans and the frozen part of our planet.

Denmark and Greenland depends on the ocean and seas that surrounds us and for health, sustainable development and many others forms of exploitation. The new report from the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) on ocean and cryosphere contains important findings and implications for Denmark and the world. The report reveals the latest science on the impacts of climate change to coastal, Polar and mountain ecosystems and people all over the world. The report also explores a range of options to adapt to climate change including human responses.

Associate Professor in International, Environmental and Energy Law Sandra Cassotta, Department of Law, Aalborg University, is Lead Author of the Report. Her contribution is on Governance and Polar issues (Arctic and Antarctic).

- It is also relevant to understand the significance it makes to have international law as a discipline incorporated in a report like this one which informs policy-makers on the status and assessment of the current situation and how to take action now, Sandra Cassotta says.

Download the full report at: https://www.ipcc.ch/srocc/download-report/  

Contact

Associate Professor Sandra Cassotta
Department of Law, Aalborg University
Phone: +45 9940 2789, email: sac@law.aau.dk

Juridisk Instut | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 4 | DK-9220 Aalborg Øst 
Tlf. 9940 9940 | Email: law@law.aau.dk | EAN 5798000421332