Ph.d.-stipendiat om retsplejeloven i radioprogram

Ph.d.-stipendiat Lene Wacher Lentz fortæller om retsplejeloven i Radio24syv i forbindelse med Internetdagen den 12. September 2017.

Lagt online: 22.09.2017

Lene Wacher Lentz, ph.d.-stipendiat ved IECC, deltog den 12. September 2017 i Internetdagen, der blev afholdt af Erhvervstyrelsen og Dansk Internet Forum i København.
Under programpunktet “Bekæmpelse af digital kriminalitet” holdt Lene et oplæg og deltog herefter i en paneldebat med repræsentanter fra SØIK og Rigsadvokaten.

Efterfølgende deltog Lene i et interview til programmet “Aflyttet” på Radio24syv, hvor hun fortalte om udfordringerne for politiet ved efterforskningen af den nye digitale kriminalitet. Radioprogrammet fra internetdagen blev sendt søndag den 17. September 2017 og kan genfindes som podcast under titlen “Når robotten laver Science Fiction”.

Niels Jernes Vej 6b - DK-9220 Aalborg Øst - Tlf. 9940 9873 - Email: law@law.aau.dk - EAN 5798000421332