Juridisk Institut

Professor, dr.jur. med stor skatteretlig ekspertise ansat på Juridisk Institut

Professor, dr.jur. med stor skatteretlig ekspertise ansat på Juridisk Institut

Professor, dr.jur. Niels Winther-Sørensen er en erfaren skatterådgiver med omfattende ekspertise inden for en bred vifte af skattespørgsmål, herunder selskabsbeskatning og international skatteret. Niels er ansat som professor på deltid og kommer til at være yderst værdifuld for instituttets undervisning og forskning inden for skatteret.

Lagt online: 30.08.2021

Gennem sin imponerende karriere (herunder 10 år som partner i ”Big four” revisionsvirksomheder og som professor i skatteret) har Niels opnået stor erfaring med at løse de mest komplicerede skattespørgsmål. Niels rådgiver bl.a. førende MNEer, finansielle institutioner, fonde og private equity fonde.

Niels Winther-Sørensen har desuden ført en række vigtige skattesager som repræsentant for en række af de største danske og udenlandske virksomheder og fonde.

Ud over sine rådgivningsopgaver er Niels blevet udpeget til adskillige offentlige stillinger, eksempelvis formand for Det danske Skatteråd og medlem af forskellige ekspertudvalg nedsat af skatteministeren, såsom Sambeskatningsudvalget og Skatteretsrådet.

Ligeledes er Niels formand for Skattelovrådet, der rådgiver den danske regering om skattelovgivningen. Erfaringerne fra de forskellige råd og udvalg giver Niels et fremragende netværk og en unik indsigt i de danske skattemyndigheders arbejde på et strategisk niveau.

Endvidere har Niels været medlem af forskellige bestyrelser inden for dansk og international skatteret, og han er i øjeblikket medlem af bestyrelsen for den danske afdeling af IFA (International Fiscal Association).

 

 

 

Juridisk Institut  |  Fibigerstræde 4, 9220 Aalborg Øst  |  Tlf.: 9940 9940  |  E-mail: law@law.aau.dk  |  EAN: 5798 000 421 332