Juridisk Institut

Professor Anders Ørgaard fejrer 25 år i Staten

Lagt online: 05.01.2021

Professor Anders Ørgaard kunne den 2. januar fejre sit 25 års jubilæum som ansat i Staten.

Anders blev beskikket som advokat i 1994 efter at have erhvervet Cand. Jur. graden i 1991 på Aarhus Universitet.

Han startede sin forskerkarriere som lektor på Syddansk Universitet og tildeltes i 2006 en ph.d. grad fra Aarhus Universitet.

Anders blev ansat som professor i formueret ved Juridisk Institut, Aalborg Universitet, 1. december 2007. Han var således den første medarbejder, som blev ansat med henblik på at opbygge en jurauddannelse og etablere et Juridisk Institut ved Aalborg Universitet. Anders Ørgaard har gennem årene lagt en ganske betydelig og kompetent arbejdsindsats heri, og han er en af hovedarkitekterne bag opbygningen af jurauddannelsen ved Aalborg Universitet.

I perioden 2011-2016 var han endvidere institutleder ved Juridisk Institut, og han har bl.a. stået for rekrutteringen af en række centrale medarbejdere. I dag forsker og underviser Anders Ørgaard i de centrale formueretlige fag på både erhvervsjurauddannelsen og jurauddannelsen. Han indgår desuden i en række væsentlige udvalg – eksempelvis som formand for Praksisudvalget og medlem af Open Access udvalgene på Aalborg Universitet, ligesom han er medlem af den juridiske gruppe vedrørende Den Bibliometriske Forskningsindikator. Anders er ligeledes medlem af Erhvervsankenævnet.

Endvidere har han en omfattende videnskabelig produktion inden for formueret og er forfatter/medforfatter til en lang række formueretlige lærebøger.

I det daglige liv på Juridisk Institut har og indgår Anders også i ’væsentlige funktioner’. Han har eksempelvis arrangeret de årlige fakultetsfodboldturneringer gennem en årrække, og dirigeret Juridisk Instituts hold FC Culpa til større og mindre sejre. Sponsorer til fadøl har også indgået i opgaven. På det seneste er institutfodboldinteressen dog blevet overtaget af stor entusiasme for cykling.

Juridisk Institut ønsker Anders et stort tillykke med jubilæet!

Juridisk Institut  |  Fibigerstræde 4, 9220 Aalborg Øst  |  Tlf.: 9940 9940  |  E-mail: law@law.aau.dk  |  EAN: 5798 000 421 332