Juridisk Institut

PROFESSOR ANDERS ØRGAARD HAR MODTAGET RIDDERKORSET AF DANNEBROGORDENEN

PROFESSOR ANDERS ØRGAARD HAR MODTAGET RIDDERKORSET AF DANNEBROGORDENEN

Lagt online: 10.08.2021

Hendes Majestæt Dronningen har tildelt Anders Ørgaard, professor ved Juridisk Institut, Ridderkorset af Dannebrogordenen den 16. juni 2021. Ordenen tildeles borgere som har ydet en særlig fortjenstfuld indsats.

I indstillingen af Anders fremhæves blandt andet hans markante indsats for etableringen af Juridisk Institut på Aalborg Universitet, hans omfattende udvalgsarbejde på Aalborg Universitet samt hans væsentlige bidrag til den formueretlige forskning.

Anders Ørgaard blev ansat som professor i formueret ved Juridisk Institut den 1. december 2007.  Anders var således den første medarbejder, som blev ansat med henblik på at opbygge en jurauddannelse og etablere et Juridisk Institut ved Aalborg Universitet. Han har gennem årene lagt en ganske betydelig og kompetent arbejdsindsats heri, og er en af hovedarkitekterne bag opbygningen af jurauddannelsen ved Aalborg Universitet. I perioden 2011-2016 var Anders desuden institutleder ved Juridisk Institut, hvor han stod bag rekruttering af en række centrale medarbejdere. I dag forsker og underviser Anders Ørgaard i de centrale formueretlige fag på både HA. Jur. uddannelsen og jurauddannelsen.

Desuden indgår Anders i en række væsentlige udvalg - som formand for Praksisudvalget ved Aalborg Universitet, medlem af Open Access udvalget på Aalborg Universitet og medlem af den juridiske gruppe vedrørende Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI). Anders Ørgaard er herudover medlem af Erhvervsankenævnet og bestyrelsesformand for De Jurastuderendes Retshjælp i Aalborg.

Endelig har Anders en omfattende videnskabelig produktion inden for formueret ligesom han er forfatter/medforfatter til en lang række formueretlige lærebøger.

Læs mere om Anders Ørgaard.

Læs mere om historien bag de kongelige ridderordener.

Juridisk Institut  |  Fibigerstræde 4, 9220 Aalborg Øst  |  Tlf.: 9940 9940  |  E-mail: law@law.aau.dk  |  EAN: 5798 000 421 332