AAU logo

Juridisk Institut

Seed money bevilling til Juridisk Institut

Lagt online: 25.09.2018

Som en del af ”Strategi for Danmarks Digitale Vækst” har Aalborg Universitet modtaget 3,8 mio. kr. til udmøntning af initiativer inden for det digitale område. For at styrke det digitale område på AAU og få maksimalt udbytte af midlerne er der etableret en pulje bestående af seed money til udarbejdelse af forskningsansøgninger inden for digitalisering, som sker i samarbejde med en eller flere virksomheder eller offentlige institutioner. Juridisk Institut kan med glæde informere om, at Professor Søren Sandfeld og  Lektor Torsten Bjørn Larsen i går har modtaget en seed money bevilling på 200.000 kr. Bevillingen skal anvendes til at finansiere en samling fælles initiativer, som skal understøtte udarbejdelsen af en større projektansøgning vedrørende jura og kunstig intelligens. Såfremt den kommende projektansøgningen godkendes, vil projektet få tæt relation til Juridisk Instituts Cybercrime-Center.

 

Juridisk Instut | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 4 | DK-9220 Aalborg Øst 
Tlf. 9940 9940 | Email: law@law.aau.dk | EAN 5798000421332