Seminar blev startskuddet til nordisk netværk

Seminar blev startskuddet til nordisk netværk

Juridisk Institut afholdte den 7.-8. juni seminaret Juridiske udfordringer ved digitale formidlingsplatforme. På seminaret deltog forskere fra AAU, SDU og fra Norge og Finland.

Lagt online: 14.06.2017

Det var formidlingsplatforme i bred forstand, der var på seminarets dagsorden, og der blev ivrigt diskuteret emner med flere forskellige juridisk-faglige vinkler. 

Seminaret, der ligeledes skulle tjene til en kortlægning af igangværende eller påtænkte forskningsaktiviteter inden for emnet, blev af deltagerne beskrevet som særdeles vellykket og udbytterigt. Dagene blev derfor startskuddet til opbygningen af et netværk primært for nordiske forskere inden for formidlingsplatforme. Netværket sætter hinanden stævne igen til efteråret. Denne gang i Lund, Sverige.

Yderligere oplysninger

Seminaret blev afholdt som led i arbejdet med forskningsprojektet om digitale formidlingsplatforme i relation til deleøkonomi. Forskningsprojektet går på tværs af juridiske fagdiscipliner og rummer en gruppe forskere fra Juridisk Institut, Aalborg Universitet, som repræsenterer en bred vifte af juridiske perspektiver på emnet. Gruppen består pt. af Sten Bønsing, Søren Sandfelt Jacobsen, Thomas Neumann, Thomas Rønfeldt og Torsten Bjørn Larsen og er initieret af Marie Jull Sørensen.

Kontakt

For yderligere information kontakt Lektor Marie Jull Sørensen  mjs@law.aau.dk

Niels Jernes Vej 6b - DK-9220 Aalborg Øst - Tlf. 9940 9873 - Email: law@law.aau.dk - EAN 5798000421332