Juridisk Institut

Social Law Research Centre udgiver ny udgave af Socialret - Børn og Unge

Social Law Research Centre udgiver ny udgave af Socialret - Børn og Unge

Lagt online: 19.02.2021

Professor (mso) Trine Schultz, lektor Hanne Hartoft, professor (mso) John Klausen og adjunkt Anne Mørk, udgav i januar en revideret udgave af Socialret Børn og Unge. De fire forfattere er til daglig tilknyttet Social Law Research Centre ved Juridisk Institut.

Den opdaterede version af Socialret Børn og Unge behandler den lovgivning der vedrører udsatte børn og unge med fokus på den kommunale sagsbehandling. Bl.a. behandles de seneste reformer på området, herunder etableringen af Familieretshuset og Ungdomskriminalitetsnævnet.

Forfatterne gennemgår systematisk retsgrundlaget for kommunernes administration af børne- og ungeområdet, og dermed den lovgivning, der må forudsættes bekendt dels af medarbejdere, der beskæftiger sig med sager vedr. udsatte børn og unge, og dels af rådgivere og andre, der varetager opgaver i forbindelse med sager, der behandles i den kommunale forvaltning inden for området udsatte børn og unge.

Værket er derfor relevant som opslagsbog for sagsbehandlere, rådgivere og andre med særlig interesse for området samt som undervisningsbog.

Bogens fire bidragsydere har gennem en lang årrække forsket, undervist og udgivet bøger inden for det socialretlige område. En af bogens forfattere, Anne Mørk, er netop valgt til månedens forfatter på Djøf på baggrund af hendes vægtige bidrag særligt inden for socialretlige problemstillinger vedrørende børn og unge. 

Se den originale omtale af bogen på Djøf Forlag. 

Juridisk Institut  |  Fibigerstræde 4, 9220 Aalborg Øst  |  Tlf.: 9940 9940  |  E-mail: law@law.aau.dk  |  EAN: 5798 000 421 332