AAU logo

The Role of Soft Law in International Commercial Law

Juridisk Institut inviterer til konference om The Role of Soft Law in International Commercial Law. Konferencen afholdes som led i at Juridisk Institut er vært for The CISG Advisory Council’s 25ende årlige møde. Personer med særlig interesse i at få indblik i den seneste viden om modregning, distributions- og rammeaftaler, serviceforpligtigelser, offentligretlige krav til vare der omsættes, fortolkning af voldgifts-, lovvalgs- og værnetingsaftaler kan søge om adgang til CISG Advisory Council’s arbejdsmøder som observator i dagene 10.-12. november.

Lagt online: 11.09.2018

Fibigerstræde 4 - DK-9220 Aalborg Øst - Tlf. 9940 7955 - Email: law@law.aau.dk - EAN 5798000421332