AAU logo

Juridisk Institut

Tillykke til Lejerens Frie Retshjælp

Tillykke til Lejerens Frie Retshjælp

Tirsdag den 6. februar 2018 vandt Lejernes Frie Retshjælp Den NORDJYSKE Initiativpris 2018 og med prisen følger 100.000 kr.

Lagt online: 08.02.2018

Prisen gives til Lejernes Frie Retshjælp for deres bidrag til udviklingen af lokalområdet via frivillig arbejde. Siden foreningens startede for knap et år siden, har de vejledt og rådgivet over  4000 lejere. Foreningen består af 46 jura- og erhvervsjurastuderende, der har valgt det lønnede fritidsjob fra og bruger en stor del af deres fritid på frivilligt at hjælpe lejere. Initiativtager bag projektet er Mike Vestergaard fra 6. semester erhvervsjura.

De 100.000 kr. skal ifølge Mike Vestergaard bruges på at sikre fundamentet under organisationen og til videreuddannelse af de frivillige rådgivere.

Juridisk Institut ønsker Lejernes Frie Retshjælp tillykke med prisen.

Den NORDJYSKE Initiativpris

Den NORDJYSKE Initiativpris - der uddeles af NORDJYSKE Medier og Aalborg Stiftstidendes Fond, blevet uddelt ved en prismodtagerfest i Teater Nordkraft.  En kandidat til Den Nordjyske Initiativpris er en person eller forening, som uegennyttigt gør noget for andre, går forrest med et godt eksempel, gør en forskel for andre og er nytænkende i at skabe et godt liv for dem, der ikke selv kan.

Fibigerstræde 4 - DK-9220 Aalborg Øst - Tlf. 9940 9940 - Email: law@law.aau.dk - EAN 5798000421332