AAU logo

Juridisk Institut

Udnævnelse til Justitsministeriets Forskningspolitiske Udvalg

Lagt online: 01.11.2018

Juridisk Institut er stolte af at kunne informere om, at Professor (mso) Birgit Feldtmann af Justitsminister Søren Pape Poulsen er blevet udnævnt som medlem af Justitsministeriets Forskningspolitiske Udvalg. Udvalget blev nedsat i 1998 med henblik på at rådgive justitsministeren om forskningspolitiske spørgsmål, at vurdere behov for forskning på bestemte områder, herunder eventuelt komme med forslag til forskningsprojekter, at koordinere forskningen inden for hele justitsministeriets område og at koordinere denne forskning med forskning på andre ministeriers områder. Udvalget skal endvidere medvirke til, at oplysninger om forskning er lettilgængelige for myndigheder og forskere. Udvalget er sammensat af repræsentanter for en række myndigheder samt personlig udpegede forskere fra universiteterne.  

Juridisk Instut | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 4 | DK-9220 Aalborg Øst 
Tlf. 9940 9940 | Email: law@law.aau.dk | EAN 5798000421332