AAU logo

Juridisk Institut

Kontakt Den Juridiske Skole

 • profile image

  Liselotte Madsen

  Professor med særlige opgaver

 • Arbejdsfunktioner

  • Liselotte er professor MSO i skatteret og blev ansat ved Juridisk Institut 1. marts 2013. Hun er cand.merc.jur. fra Aalborg Universitet og cand.jur. fra Aarhus Universitet. Liselotte forsker i skatteretlige emner og sidder i repræsentantskabet for Dansk Skattevidenskabelig Forening. Hun er dansk redaktør på tidsskriftet Nordic Tax Journal og optaget som medlem af European Association of Tax Law Professors (EATLP). Liselotte har publiceret flere bøger og adskillige artikler om skatteretlige emner. Liselotte har været studieleder og studienævnsformand siden 2016. Hun underviser pt. ikke, da hun er studieleder, men er fagansvarlig for alle skatteretlige fag.
 • profile image

  Birte Solvej Neve

  Afdelingsleder

 • Arbejdsfunktioner

  • Faglig leder af Studiesekretariatet
  • Bistand ift. håndtering af opgaver udstukket af AAUs administration.
  • Økonomi – regnskab og budget
  • Studienævnsarbejde og deltagelse i møderne samt merit- og dispensationsansøgning
  • Frafaldsforebyggelse
  • Studieordningsændringer
  • Afholdelse af studiesekretærsmøder samt tavlemøder
  • Medlem af Institutrådet
 • profile image

  Birgitte Thomsen Bisgaard

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • 1.-2. semester Jura og Erhvervsøkonomi-jura (administration af semester- og eksamensplanlægning)
  • Semesterbeskrivelse for samtlige semestre
  • Afvikling af eksaminer med særlige vilkår
  • Tompladsstuderende
  • Klagehåndtering
  • Uddannelseszoom
  • Referent for Det Juridiske Studienævn
 • profile image

  Hanne Kragh

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Arbejdsmiljørepræsentant,
  • Planlægning og afvikling af bachelorprojekter og kandidatspecialer (samt Matchmaking)
  • Planlægning og koordinering af specialiseringsfaget Vis Moot samt øvrige processpil
  • Ansvarlig for fagbeskrivelserne på specialiseringsfag (helårskatalog) i samarbejde med Lotte Max
  • Dimission og legater
  • Personalepleje og pædagogisk opkvalificering af eksterne samt information til eksterne
  • Tovholder for ansættelse og timer for studie i samarbejde med instituttet
  • Internationalisering
  • Administration af merit- og dispensationsansøgning (sammen med Birte)
 • profile image

  Lotte Max Olsen

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Specialiseringsfag på Jura og Erhvervsøkonomijura
  • Gæsteforelæsninger
  • Projektorienteret forløb
  • Hjemmeside, Facebook og intra
  • Evalueringer af semestre, undervisning og uddannelser
  • Gæsteforelæsninger
  • Lokalebookingforespørgsler
 • profile image

  Joan Yde

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Studiesekretær for 3.-7. semester på Jurauddannelsen (Obligatoriske fag)
  • Sekretær for Aftagerpanelet for Jurauddannelsen
  • Ansvarlig for retningslinjer (både interne og eksterne) på Juridisk Institut
  • Ansvarlig for semesterstart på Juridisk Institut
  • Ansvarlig for studentermedhjælpere og studievejledere på Juridisk Institut
  • Suppleant for TAP i FU (Fælles udvalg) på Juridisk Institut
  • Tovholder for studiemiljøet
  • Ansvarlig for beregning af karaktergennemsnit på Juridisk Institut
 • profile image

  Camilla Berting Nygaard

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Studiesekretær for 3.-7. semester Erhvervsjura (obligatoriske fag)
  • Sekretær for Aftagerpanelet - Erhvervsjura
  • Evalueringer - Erhvervsjura
  • Fagbeskrivelser - Erhvervsjura (obligatoriske fag)
  • Ansvarlig for eksamenstilsyn
  • Copydan indberetning
Juridisk Instut | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 4 | DK-9220 Aalborg Øst 
Tlf. 9940 9940 | Email: law@law.aau.dk | EAN 5798000421332