AAU logo

Juridisk Institut

Erhvervsøkonomi-jura

Erhvervsøkonomi-jura

Aalborg Universitet har siden 1984 uddannet erhvervsjurister til danske og internationale virksomheder. Kombinationen af økonomi og jura er stadig højaktuel og efterspurgt af erhvervslivet.


ERHVERVSJURISTEN - EN SPECIALISERET JURIST med ØKONOMISK INDSIGT

På såvel bachelordelen (HA.jur.) som kandidatuddannelsen (cand.merc.jur.) lægges der vægt på at sikre, at du som studerende får viden og færdigheder i såvel juridiske discipliner som i erhvervsøkonomiske discipliner. Som erhvervsjurist rustes du derfor gennem studiet til at kunne varetage opgaver i krydsfeltet mellem jura, økonomi og forretning.

Uddannelsen er tilrettelagt på baggrund af fag, der for de juridiske fags vedkommende omfatter retsdiscipliner, der er erhvervsrelateret, især formueret, EU-ret, forvaltningsret, skatte- og selskabsret. I paletten af erhvervsøkonomiske fag indgår driftsøkonomi, samfundsøkonomi, industriøkonomi, eksternt regnskab, økonomistyring, finansiering, organisationsteori, marketing samt mulighed for valg af fag med ledelse, organisation og HR som fokus.

Du bliver primært undervist af ansatte på Juridisk Institut og Institut for Økonomi og Ledelse. Undervejs i uddannelsesforløbet bliver undervisningen også varetaget af eksterne specialister på forskellige områder, så der er en tæt kobling til praksis.


Problem Based Learning

Aalborg Universitet lægger vægt på Problem Based Learning. Studieordningen for Erhvervsøkonomi-jura (STO 2018) omfatter derfor flere spændende projektforløb, der gennemføres i grupper.


Jobmuligheder

Som cand.merc.jur. har du mulighed for at søge job inden for en bred vifte af stillingsområder. Revisorbranchen har traditionelt været aftager af erhvervsjurister med interesse for skatte- og selskabsret. I de senere år har større advokatvirksomheder også fået øjnene op for erhvervsjuristers kvalifikationer. Der er i øvrigt beskæftigelsesmuligheder i offentlige og private virksomheder for erhvervsretlige kandidater med interesse for finansiering, kontrakter og kontraktstyring, ansættelsesret og HR.

Se også om uddannelsen

Erhvervssamarbejde og udlandsophold

Erhvervssamarbejde og udlandsophold

Et udlandsophold gavner både dig og dit studie. Læs hvilke erfaringer dine medstuderende har gjort sig ved at lægge et udlandsophold ind i deres studie.

Læs mere

Kvalitetssikring
Juridisk Instut | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 4 | DK-9220 Aalborg Øst 
Tlf. 9940 9940 | Email: law@law.aau.dk | EAN 5798000421332