AAU logo

Jura

Jurastudiet, der er et af de gamle traditionelle universitetsstudier, spiller en vigtig rolle i en moderne verden. Det er væsentligt, at der uddannes jurister, der kan identificere og håndtere de komplekse problemstillinger som lovgivning og jura giver anledning til inden for alle samfundsområder.

Mængden af dansk lovgivning stiger, og med internationalisering og Danmarks medlemskab af EU kan mange juridiske problemstillinger kun løses gennem en vurdering af samspillet mellem regler, principper og retssystemer på flere niveauer.

På både den juridiske bachelor (Ba.jur.) - og kandidatuddannelse (cand.jur.) lægges der vægt på at sikre, at I som studerende får viden, færdigheder og kompetencer i såvel traditionelle juridiske discipliner som viden, færdigheder og kompetencer inden for retsområder, der er præget af kompliceret og ofte teknisk EU regulering.

Bacheloruddannelsen er tilrettelagt så langt størstedelen af fagene er obligatoriske. Dette sikrer, at der opnås et solidt juridisk fundament. På kandidatuddannelse er der mulighed for at specialisere sig inden for særlige interesseområder, ligesom der er mulighed for udenlands- og projekt-/praktikorienteret forløb. 

Der lægges på Aalborg Universitet vægt på Problem Based Learning. Studieordningen for jura (STO 2013) omfatter derfor flere spændende projektforløb, der gennemføres i grupper. Evnen til at arbejde i gruppe, fremhæves ofte som fortrin af vores aftagere.

Som cand.jur. har du mulighed for at uddanne dig som advokat, ligesom juridiske kandidater stadig har monopol på stillinger inden for domstole, statsforvaltning og politi. Hertil kommer, at der i en lang række offentlige og private virksomheder er gode beskæftigelsesmuligheder for juridiske kandidater.                    

Se også om uddannelsen
Kvalitetssikring

Company Meet n' Greet BLEV AFHOLDT den 9. oktober 2018

se billeder af arrangementet

Søg efter publikationer

Gå til AAU's forskningsportal VBN for at søge efter publikationer

Fibigerstræde 4 - DK-9220 Aalborg Øst - Tlf. 9940 7955 - Email: law@law.aau.dk - EAN 5798000421332