AAU logo

Juridisk Institut

Jura

Karnovs Lovsamling

Jurastudiet, der er et af de gamle traditionelle universitetsstudier, spiller en vigtig rolle i en moderne verden. Det er væsentligt, at der uddannes jurister, der kan identificere og håndtere de komplekse problemstillinger, som lovgivning og jura giver anledning til inden for alle samfundsområder.

Mængden af dansk lovgivning stiger, og med internationalisering og Danmarks medlemskab af EU kan mange juridiske problemstillinger kun løses gennem en vurdering af samspillet mellem regler, principper og retssystemer på flere niveauer.


Uddannelsens indhold

På både den juridiske bachelor (Ba.jur.) og kandidatuddannelse (cand.jur.) lægges der vægt på at sikre, at I som studerende får viden, færdigheder og kompetencer i såvel traditionelle juridiske discipliner som viden, færdigheder og kompetencer inden for retsområder, der er præget af kompliceret og ofte teknisk EU regulering.

Bacheloruddannelsen er tilrettelagt, så langt størstedelen af fagene er obligatoriske, for at sikre et solidt juridisk fundament. På kandidatuddannelsen har I mulighed for at specialisere jer inden for særlige interesseområder og tage et udenlands- og projekt-/praktikorienteret forløb. 


Problem Based Learning

Aalborg Universitet lægger vægt på Problem Based Learning. Studieordningen for jura (STO 2013) omfatter derfor flere spændende projektforløb, der gennemføres i grupper. Evnen til at arbejde i grupper fremhæves ofte som et fortrin af vores aftagere.


Jobmuligheder

Som cand.jur. har du mulighed for at uddanne dig til advokat. Juridiske kandidater har stadig har monopol på stillinger inden for domstole, statsforvaltning og politi, og i en lang række offentlige og private virksomheder er der også gode beskæftigelsesmuligheder.                    

Se også om uddannelsen

Erhvervssamarbejde og udlandsophold

Erhvervssamarbejde og udlandsophold

Et udlandsophold gavner både dig og dit studie. Læs hvilke erfaringer dine medstuderende har gjort sig ved at lægge et udlandsophold ind i deres studie.

Læs mere

Kvalitetssikring
Juridisk Instut | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 4 | DK-9220 Aalborg Øst 
Tlf. 9940 9940 | Email: law@law.aau.dk | EAN 5798000421332