AAU logo

Juridisk Institut

Aftagerpanel jura

Uddannelsen for Jura har et aftagerpanel, jf. universitetslovens § 13 a. Du kan læse mere om, hvad et aftagerpanel er ved at følge linket i højre side (om aftagerpanel).

Kort sagt er aftagerpanelet blandt andet en del af studiets kontakt med aftagere af studiets kandidater. Panelet har derfor repræsentanter fra forskellige typer af arbejdsgivere, der ansætter studiets kandidater.

Panelet holder møder med repræsentanter for studiet. Panelet præsenteres her for nye tiltag på studiet og har mulighed for at komme med input og ideer til brug for studiets udvikling.

Møderne afvikles som udgangspunkt i maj og november.


Medlemmer af aftagerpanelet for Jurauddannelsen er: 

  • Anne Marie Roum Svendsen, Politidirektør, Nordjyllands Politi 
  • Erling Brandstrup, Ankechef, Ankestyrelsen
  • Finn Bødstrup, Advokat, formand for Aalborg Advokatforening, Advokatfirmaet.dk
  • Jan Guldmand Hansen, Statsautoriseret revisor og partner, Deloitte
  • Malene Urup, Retspræsident, Retten i Aalborg
  • Niels Vase, Advokat og partner, HjulmandKaptain
  • ​​Peter Larsen, Kontorchef, Region Nordjylland
  • Henriette Gyldenhof Schilder, Kontorchef, Skatteankestyrelsen
  • Randi Balleby, Advokat, Kammeradvokaten

Referater

Dato Dagsorden / Referat
7. november 2018 Dagsorden / Referat
11. januar 2018 Dagsorden / Referat 
28. november 2017 Udsat til 11. januar 2018
23. maj 2017 Dagsorden / Referat
27. oktober 2016 Dagsorden / Referat
5. november 2015 Dagsorden / Referat
8. december 2014 Dagsorden / Referat

 

Juridisk Instut | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 4 | DK-9220 Aalborg Øst 
Tlf. 9940 9940 | Email: law@law.aau.dk | EAN 5798000421332