AAU logo

Juridisk Institut

Efter- og videreuddannelse

Juridisk Institut tilbyder specialiseringsfag gennem tompladsordningen

Hvis du bor eller arbejder i nærheden af Aalborg, Esbjerg eller København og har fleksible arbejdstider, så du kan deltage i nogle timers undervisning om ugen på hverdage i dagtimerne, har du mulighed for at efter- og videreuddanne dig gennem den såkaldte tompladsordning.

Tompladsordningen giver dig m.a.o. mulighed for at deltage i dele af de ordinære fuldtidsuddannelser på universitetet, hvor den nyeste viden bliver formidlet.

Som tompladsstuderende følger du den almindelige undervisning og evt. eksamen, som finder sted på Aalborg Universitets bachelor- og kandidatuddannelser. Du studerer på lige fod sammen med de ordinært indskrevne fuldtidsstuderende, og der vil derfor ikke blive taget specielle hensyn til studerende under tompladsordningen. Du kan læse mere om tompladsordningen og søge om optagelse på Efter- og Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside.

Herunder finder du specialiseringsfag Juridisk Institut tilbyder gennem tompladsordningen.

Forårsfag

Erhvervsmiljøret

ERHVERVSMILJØRET

Benyt dig af muligheden for at få den nyeste viden inden for det miljøretlige område og bliv undervist i faget miljøret på et højt juridisk niveau.

Læs mere om faget

IT- og internetret

IT- OG INTERNETRET

IT- og Internetret giver mulighed for at få viden og indsigt i de mange juridiske problemstillinger, der knytter sig til den digitale udvikling og internettet.

Læs mere om faget

Persondataret

Persondataret

Benyt dig af muligheden for at få den nyeste viden inden for persondataforordningen og bliv undervist i faget Persondataret af juridiske eksperter.

Læs mere om faget

socialret for børn og unge

SOCIALRET BØRN OG UNGE

Sagsbehandling på børn- og ungeområdet stiller store krav til den enkelte medarbejder. Juraen er i fokus når socialretseksperter underviser i faget.

Læs mere om faget

Transfer pricing i multinationale koncerner

TRANSFER PRICING

Få den nyeste viden inden for den skatteretlige anvendelse af transfer pricing, og bliv undervist i faget af juridiske eksperter.

Læs mere om faget

Efterårsfag

Entrepriseret

Entrepriseret

Faget Entrepriseret giver mulighed for at få viden og indsigt i de mange juridiske problemstillinger, der knytter sig til entrepriseretten.

Læs mere om faget

Økonomisk Kriminalitet og Cybercrime

Økonomisk Kriminalitet og Cybercrime

Faget giver viden og indsigt i de mange juridiske problemstillinger, der knytter sig til økonomisk kriminalitet, kriminalitetsformer knyttet til internettet og efterforskning.

Læs mere om faget

EU-udbudsret

EU-udbudsret

Opnå en grundig viden og detaljeret kendskab til udbudsreglerne. Reglernes centrale begreber fastlægges og vigtige elementer gennemarbejdes.

Læs mere om faget

Barnet i Familieretten

Barnet i Familieretten

I dette kursus ses familieretten ”buttom-up”, dvs. fra barnets synsvinkel og dets retsstilling i forskellige familiekonstellationer.

Læs mere OM FAGET

Juridisk Instut | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 4 | DK-9220 Aalborg Øst 
Tlf. 9940 9940 | Email: law@law.aau.dk | EAN 5798000421332