AAU logo

Efter- og videreuddannelse

Specialiseringsfag Juridisk Institut udbyder via tompladsordningen:

Kontakt

Studiesekretær Hanne Kragh
E- mail: hk@law.aau.dk
Tlf. 9940 8031

Fibigerstræde 4 - DK-9220 Aalborg Øst - Tlf. 9940 7955 - Email: law@law.aau.dk - EAN 5798000421332