AAU logo

Juridisk Institut

Økonomisk Kriminalitet og Cybercrime

Økonomisk Kriminalitet og Cybercrime

OPNÅ VIDEN OG INDSIGT I KRIMINALITET PÅ INTERNETTET OG ØKONOMISK KRIMINALITET

Faget Økonomisk kriminalitet og cybercrime giver mulighed for at få viden og indsigt i de mange juridiske problemstillinger, der knytter sig til økonomisk kriminalitet, kriminalitetsformer knyttet til internettet og efterforskning. Disse problemstillinger vedrører både nogle ”klassiske” strafferetlige problemstillinger og nyere problemstillinger, herunder hvordan nye former for adfærd på internettet og brugen af sociale medier kategoriseres i en strafferetlig sammenhang. Der indgår yderligere også spørgsmål i forbindelse med efterforskning på nettet og hvordan straffeprocessuelle tvangsindgreb anvendes i en digital verden. Faget er derfor både en mulighed for at få opdateret sit kendskab til nogle grundlæggende strafferetlige emner og for at arbejde med højtaktuelle strafferetlige problematikker som er knyttet til brugen af internettet og sociale medier.

UNDERVISNINGEN

Undervisningen foregår i perioden 1. september – 30. november, og afsluttes med en mundtlig eksamen. Du følger den almindelige undervisning, som ligger i hverdage i dagtimerne. Du studerer på lige fod sammen med de ordinært indskrevne fuldtidsstuderende og der vil derfor ikke blive taget specielle hensyn til studerende under tompladsordning. Du kan læse mere om undervisning, pensum og eksamen i fagbeskrivelsen for Økonomisk Kriminalitet og Cybercrime.

UNDERVISES AF ekspert på områdeT

Undervisningen varetages af ekstern lektor ved Aalborg Universitet, Morten Sønderby, som til dagligt arbejder for anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi.

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE PÅ JURiDISK institut 

Undervisningen foregår i et forskningsbaseret miljø, hvor den nyeste viden bliver formidlet af juridiske eksperter. Der kan dog være en begrænsning i forhold til om fagene er fuldt booket. Måden du finder ud af dette på er ved at søge de fag, du ønsker via Efter- og Videreuddannelsessekretariatets Tompladsordning (Enkeltfag).

Du kan finde mere information og viden om dine muligheder på Efter- og Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside. Her finder du også information om adgangskrav.
 

Se flere efterårsfag

Kontakt

Studiesekretær Hanne Kragh
E- mail: hk@law.aau.dk
Tlf. 9940 8031