AAU logo

Juridisk Institut

Socialret Børn og Unge

Blomstrende frø

Bliv klogere på Socialret Børn- og Ungeområdet

Sagsbehandling på børn- og ungeområdet stiller store krav til den enkelte medarbejder. Juraen er i fokus når socialretseksperter underviser i faget Socialret – børn og unge. Faget henvender sig til jurister, socialrådgivere eller kommunale sagsbehandlere, der har et grundlæggende kendskab til den almindelige forvaltningsret.

Via tompladsordningen tilbyder Juridisk Institut faget Socialret Børn og unge på kandidatniveau. Faget udbydes på forårssemestret. Ansøgningen skal ske via AAU Efter- og Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside

UNDERVISNINGEN

Undervisningen foregår i perioden 1. februar – 30. juni, og afsluttes med en mundtlig eksamen på baggrund af en synopsis udarbejdet i et selvvalgt emne. Synopsis udarbejdes i grupper. Der tages ved eksamen udgangspunkt i synopsis, men der eksamineres bredt i pensum. Karakteren er individuel. Du følger den almindelige undervisning, som ligger i hverdage i dagtimerne. Du studerer på lige fod sammen med de ordinært indskrevne fuldtidsstuderende og der vil derfor ikke blive taget specielle hensyn til studerende under tompladsordning. Du kan læse mere om undervisning, pensum og eksamen i fagbeskrivelsen for Socialret Børn og unge.

UNDERVISES AF eksperter på BØRN OG UNGEOMRÅDET

Undervisningen varetages af lektor ved Aalborg Universitet, Trine Schultz og adjunkt Hanne Hartoft, der begge har skrevet ph.d.-afhandling i socialret, og som forsker inden for området. Begge undervisere er tilknyttet Social Law Research Center på Juridisk Institut. Forskningen tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger fra praksis. Endvidere kan gæstelærere bidrage med ekspertviden.

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE PÅ JURiDISK institut 

Undervisningen foregår i et forskningsbaseret miljø, hvor den nyeste viden bliver formidlet af juridiske eksperter. Der kan dog være en begrænsning i forhold til om fagene er fuldt booket. Måden du finder ud af dette på er ved at søge de fag, du ønsker via Efter- og Videreuddannelsessekretariatets Tompladsordning (Enkeltfag).

Du kan finde mere information og viden om dine muligheder på Efter- og Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside. Her finder du også information om adgangskrav.

Se flere forårsfag
Se flere efterårsfag

Kontakt

Studiesekretær Hanne Kragh
E- mail: hk@law.aau.dk
Tlf. 9940 8031

Juridisk Instut | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 4 | DK-9220 Aalborg Øst 
Tlf. 9940 9940 | Email: law@law.aau.dk | EAN 5798000421332