AAU logo

Juridisk Institut

Erhversmiljøret

Udtørrende sø

Opnå indsigt i den miljøretlige regulering af byggerier

Reguleringen af fast ejendom bliver mere og mere omfattende, og særligt den miljøretlige regulering skal tages i betragtning af både myndigheder og virksomheder i forbindelse med etablering af virksomheder, byggerier og anvendelse af fast ejendom.

Benyt dig af muligheden for at få den nyeste viden inden for det miljøretlige område og bliv undervist i faget miljøret på et højt juridisk niveau.

Via tompladsordningen tilbyder Juridisk Institut faget Erhvervsmiljøret på kandidatniveau. Faget udbydes på forårssemestret. Ansøgningen skal ske via AAU Efter- og Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside

Faget henvender sig til jurister, ingeniører og biologer mv. der arbejder med miljøretlige forhold og reguleringen af fast ejendom i både den offentlige og private sektor.

Undervisningen

Undervisningen foregår på forårssemestret: 1. februar – 30. juni og afsluttes med en mundtlig eksamen. Du følger den almindelige undervisning i erhvervsmiljøret på den juridiske kandidatuddannelse, som ligger i hverdage i dagtimerne. Du studerer på lige fod med de ordinært indskrevne fuldtidsstuderende og der vil derfor ikke blive taget specielle hensyn til studerende under tompladsordning. Du kan læse mere om undervisning, pensum og eksamen i fagbeskrivelsen for erhvervsmiljøret.  

Undervises af miljøretsspecialist

Undervisningen varetages af specialistadvokat i erhvervsmiljøret, ekstern lektor ved Aalborg Universitet, Flemming Elbæk. Flemming Elbæk har de seneste 9 år udelukkende arbejdet med miljøret og offentligretlige forhold og har før sin ansættelse som advokat været ansat som jurist hos både miljøministeriet og en større dansk erhvervsorganisation. Flemming Elbæk er desuden medlem af en regeringsnedsat ekspertkommission, der arbejder med en omstrukturering af den samlede miljølovgivning.

Efter- og videreuddannelse på juridisk institut 

Undervisningen foregår i et forskningsbaseret miljø, hvor den nyeste viden bliver formidlet af juridiske eksperter. Der kan dog være en begrænsning i forhold til om fagene er fuldt booket. Måden du finder ud af dette på er ved at søge de fag, du ønsker via Efter- og Videreuddannelsessekretariatets Tompladsordning (Enkeltfag).

Du kan finde mere information og viden om dine muligheder på Efter- og Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside. Her finder du også information om adgangskrav.

Se flere forårsfag
Se flere efterårsfag

Kontakt

Studiesekretær Hanne Kragh
E- mail: hk@law.aau.dk
Tlf. 9940 8031

Juridisk Instut | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 4 | DK-9220 Aalborg Øst 
Tlf. 9940 9940 | Email: law@law.aau.dk | EAN 5798000421332