AAU logo

Juridisk Institut

EU-udbudsret

Vil du være ekspert inden for udbudsregler?

I kurset EU-udbudsret får deltagerne en grundig viden og detaljeret kendskab til udbudsreglerne. Reglernes centrale begreber fastlægges og vigtige elementer som tærskelværdier, tilbudsgiver, ordregiver m.v. gennemarbejdes.

Kursisterne får viden om forhandlingsmuligheder og begrænsninger, samt hvilke kriterier kontrakter kan tildeles efter i en udbudsproces. Undervisningen omfatter tillige spørgsmål om kontrakters gennemførelse, herunder ændringer og ophør, aflysning af udbudsproceduren og håndhævelse af udbudsreglerne. Undervisningen er tilrettelagt på et højt fagligt niveau, men med en underviser, der til daglig arbejder med udbud i praksis.

UNDERVISNINGEN

Undervisningen foregår på efterårssemestret: 1. september – 30. november og afsluttes med en mundtlig eksamen. Du følger den almindelige undervisning i EU-udbudsret på den juridiske kandidatuddannelse, som ligger i hverdage i dagtimerne. Du studerer på lige fod sammen med de ordinært indskrevne fuldtidsstuderende, og der vil derfor ikke blive taget specielle hensyn til studerende under tompladsordning. Du kan læse mere om undervisning, pensum og eksamen i fagbeskrivelsen for EU-udbudsret.

UNDERVISES AF SPECAILIST PÅ OMRÅDET

Undervisningen varetages af advokat og ekstern lektor Martin Thomsen

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE PÅ JURIDISK INSTITUT 

Undervisningen foregår i et forskningsbaseret miljø, hvor den nyeste viden bliver formidlet af juridiske eksperter. Der kan dog være en begrænsning i forhold til om fagene er fuldt booket. Måden du finder ud af dette på er ved at søge de fag, du ønsker via Efter- og Videreuddannelsessekretariatets Tompladsordning (Enkeltfag).

Du kan finde mere information og viden om dine muligheder på Efter- og Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside. Her finder du også information om adgangskrav.

Se flere efterårsfag

Kontakt

Studiesekretær Hanne Kragh
E- mail: hk@law.aau.dk
Tlf. 9940 8031