AAU logo

Juridisk Institut

IT- og Internetret

dommer hammer liggende på tastatur

OPNÅ VIDEN OG INDSIGT I DEN JURIDISKE DIGITALE UDVIKLING

Faget IT- og Internetret giver mulighed for at få viden og indsigt i de mange juridiske problemstillinger, der knytter sig til den digitale udvikling og internettet. Disse problemstillinger favner meget bredt i juraen, idet de eksempelvis omfatter, markedsføringsretlige, aftale- og køberetlige spørgsmål i forbindelse med nethandel, beskyttelse af personoplysninger, ophavsretlig beskyttelse af værker, der gøres tilgængelige på internettet, samt ytringsfrihed og ansvar for ulovligt indhold på nettet. Faget er derfor også en mulighed for at få opdateret sit kendskab til nogle grundlæggende formueretlige discipliner. Faget består for en stor dels vedkommende af workshops, hvor de studerende selv anvender det teoretiske stof, herunder fremlægger domme, cases mf.

Via tompladsordningen tilbyder Juridisk Institut faget IT- og Internetret på kandidatniveau. Faget udbydes på forårssemestret. Ansøgningen skal ske via AAU Efter- og Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside

UNDERVISNINGEN

Undervisningen foregår på forårssemestret: 1. februar – 30. juni og afsluttes med en mundtlig eksamen. Du følger den almindelige undervisning i IT- og internetret på den juridiske kandidatuddannelse, som ligger i hverdage i dagtimerne. Du studerer på lige fod sammen med de ordinært indskrevne fuldtidsstuderende, og der vil derfor ikke blive taget specielle hensyn til studerende under tompladsordning. Du kan læse mere om undervisning, pensum og eksamen i fagbeskrivelsen for IT- og Internetret.  

Undervises af IT- og INTERNETRET specialist

Undervisningen varetages af en af Danmarks førende IT- og Internetret specialister, professor Søren Sandfeld Jakobsen, AAU.

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE PÅ JURiDISK institut

Undervisningen foregår i et forskningsbaseret miljø, hvor den nyeste viden bliver formidlet af juridiske eksperter. Der kan dog være en begrænsning i forhold til om fagene er fuldt booket. Måden du finder ud af dette på er ved at søge de fag, du ønsker via Efter- og Videreuddannelsessekretariatets Tompladsordning (Enkeltfag).

Du kan finde mere information og viden om dine muligheder på Efter- og Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside. Her finder du også information om adgangskrav.

Se flere forårsfag
Se flere efterårsfag

Kontakt

Studiesekretær Hanne Kragh
E- mail: hk@law.aau.dk
Tlf. 9940 8031

Juridisk Instut | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 4 | DK-9220 Aalborg Øst 
Tlf. 9940 9940 | Email: law@law.aau.dk | EAN 5798000421332