AAU logo

Juridisk Institut

Transfer pricing i multinationale koncerner

To personer giver hinanden hånden vedrørende penge

Bliv ekspert i Transfer pricing i multinationale koncerner

Transfer pricing i multinationale koncerner giver viden om den skatteretlige anvendelse af transfer pricing for de mest anvendte typer af koncerninterne transaktioner og en praktisk forståelse af reglernes anvendelse set fra virksomhedens, rådgiverens og skattemyndighedernes synsvinkel.

Benyt dig af muligheden for at få den nyeste viden inden for området og bliv undervist i faget Transfer Pricing i multinationale koncerner af juridiske eksperter.

Via tompladsordningen tilbyder Juridisk institut faget Transfer Pricing i multinationale koncerner på kandidatniveau. Faget udbydes på forårssemestret. Ansøgningen skal ske via AAU Efter- og Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside. 

UNDERVISNINGEN

Undervisningen foregår på forårssemestret: 1. februar – 30. juni og afsluttes med en mundtlig eksamen. Du følger den almindelige undervisning i faget på den juridiske kandidatuddannelse, som ligger i hverdage i dagtimerne. Du studerer på lige fod sammen med de ordinært indskrevne fuldtidsstuderende, og der vil derfor ikke blive taget specielle hensyn til studerende under tompladsordning. Du kan læse mere om undervisning, pensum og eksamen i fagbeskrivelsen for Transfer Pricing i multinationale koncerner.  

UNDERVISES AF SPECAILIST PÅ OMRÅDET

Undervisningen varetages af ekstern lektor Erik Andresen.

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE PÅ JURIDISK INSTITUT 

Undervisningen foregår i et forskningsbaseret miljø, hvor den nyeste viden bliver formidlet af juridiske eksperter. Der kan dog være en begrænsning i forhold til om fagene er fuldt booket. Måden du finder ud af dette på er ved at søge de fag, du ønsker via Efter- og Videreuddannelsessekretariatets Tompladsordning (Enkeltfag).

Du kan finde mere information og viden om dine muligheder på Efter- og Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside. Her finder du også information om adgangskrav.

Se flere forårsfag
Se flere efterårsfag

Kontakt

Studiesekretær Hanne Kragh
E- mail: hk@law.aau.dk
Tlf. 9940 8031

Juridisk Instut | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 4 | DK-9220 Aalborg Øst 
Tlf. 9940 9940 | Email: law@law.aau.dk | EAN 5798000421332