Juridisk Institut

Projektorienteret forløb

De juridiske uddannelser prioriterer som led i AAUs strategi et tæt samarbejde med det omgivende samfund højt og vores mål er, at den viden, vores forskere og studerende skaber, kommer det omgivende samfund til gode. For dig har det stor værdi på dit cv, at du har samarbejdet med en virksomhed, fx ved at have været et semester i en virksomhed. Projektorienteret forløb kan give dig den første forsmag på jobsøgning og arbejdslivet med et fuldtidsjob.
Natasha var i projektorienteret forløb ved Ankestyrelsen.  

 Mads valgte at tage til Polen på den danske ambassade.         

 

Samarbejd som virksomhed og studerende

For virksomheder

Som virksomhed har du flere muligheder for at arbejde sammen med en studerende fra Juridisk Institut. Den studerende er et frisk pust udefra og kan se på din virksomhed med nye og fagligt kompetente øjne.
 

Projektorienteret forløb

Kontakt

Fagansvarlig professor Anders Ørgaard
E-mail: ao@law.aau.dk
Tlf: 9940 9877

Studiesekretær Lotte Max Olsen
E- mail: loo@law.aau.dk
Tlf. 9940 8571

 

PROJEKTORIENTERET FORLØB FOR STUDERENDE

 • +

  Hvad er et projektorienteret forløb?

  I et projektorienterede forløb kommer du ud og møder den praktiske virkelighed. Du kommer til at indgå i en virksomhed, organisation eller institution og løse en eller flere opgaver inden for din uddannelses rammer.

  Et projektorienteret forløb omfatter i udgangspunktet fire måneder i en virksomhed med en arbejdstiden på ca. 24 timer om ugen. Timetallet kan variere fra uge til uge efter aftale med virksomheden, men det samlede timetal skal modsvare 24 timer pr. uge. 

  Uanset om du følger et projektorienteret forløb på bacheloren eller kandidaten får du:

  • Kontakter og netværk
  • Reelt supplement til dit CV med løste praksisopgaver
  • Dokumenteret professionel praksiserfaring
  • Viden om og indsigt i, hvordan du opnår personlig ”best practice”
  • Indsigt i arbejdslivets forskellige dimensioner (relation til professionelle kollegaer, forskelligheden i arbejdsopgaver og -rutiner, deltagelse i arbejdspladsens organisationskultur)

  I forhold til dit studie får du afklaret:

  • Hvilken del af uddannelsen, du helst vil arbejde med og indenfor
  • Hvilke dele du helst ikke vil arbejde med og indenfor

  Det projektorienterede forløb er en måde at få mange brikker til at falde på plads. I mødet mellem dine akademiske færdigheder og kompetencer og praksis opnår du en afklaring af, hvordan du kan bidrage professionelt til erhvervslivet og arbejdsmarkedet.

  Det projektorienterede forløb i praksis giver et forspring, når du senere skal i gang på arbejdsmarkedet.

 • +

  Før projektorienteret forløb

  • Som studerende ved de juridiske uddannelser har du mulighed for at komme i et projektorienteret forløb både i ind- og udland som led i din uddannelse. Forløbet kan afvikles på 6. semester og 7., 8. og 9. semester.
    
  • Et projektorienteret forløb kan være med til at gøre dig mere bevidst om, hvad du vil bruge din uddannelse til og kan give dig nye perspektiver på din uddannelse. Du får samtidigt styrket dine kompetencer og dit faglige netværk, samt får lov til at bruge teori i praksis og vice versa. Du vil få indblik i juridisk og/eller erhvervsøkonomisk opgaveløsning.

  VIGTIGT:

  • Når du har valgt valgfag, er det ikke muligt at skifte valgfag.
    
  • FInder du før semesterstart en virksomhed til et projektorienteret forløb og har valgt valgfag, har du mulighed for at fravælge et valgfag, såfremt det sker før semesterstart. Fravalget skal godkendes af studiesekretær Lotte Max Olsen. Du kan ikke fravælge et valgfag, som har under 20 deltagere. Antallet af deltagere kan ses i valgfagsfordelingen på Moodle.
    
  • Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du ønsker projektorienteret forløb og/eller om du kan finde en virksomhed, anbefaler vi, at du kun vælger 2 ud af 3 valgfag på det pågældende semester. Du kan altid vælge valgfag til.
    
  • Du kan læse om læringsmål samt eksamensform i Modulbasen
    
  • Et projektorienteret forløb svarer til 10 ECTS, hvor du som udgangspunkt følger 2 valgfag sideløbende med det projektorienterede forløb. Du kan også vælge at tage et fag på Summer School, sådan at du alene skal følge 1 valgfag, mens du er i projektorienteret forløb
    
  • Projekterne kan vægte juridiske eller økonomiske ECTS. Der skal i ansøgningen præciseres, hvis forløbet skal vægte økonomiske ECTS.
    
  • Du kan altid kontakte studievejledningen, som kan hjælpe dig med at lave en studieplan. 
 • +

  Udfyld blanket til projektorienteret forløb

 • +

  Hvordan finder jeg en virksomhed?

  Det er dit eget ansvar at søge plads hos en organisation eller virksomhed, hvor dit projektorienterede forløb skal foregå. Husk at denne søgeproces ofte kræver flere ansøgninger.

  Du kan finde Hjælp og inspiration til at finde en plads  her:

  Der er dog visse virksomheder, der er forhåndsgodkendt. Disse forløb behøver ikke blive godkendt af fagansvarlig. Du skal dog stadigvæk udfylde en blanket(aftale) for projektorienteret forløb.

  Studienævnets forhåndsgodkendte forløb

  • Europæiske Institutioner
  • Ankestyrelsen (kun 8. eller 9. semester)
  • Nordjyllands Politi
  • Advokatfirmaer
 • +

  Hvad gør jeg når aftalen om et forløb er på plads?

  Når aftalen om dit projektorienterede forløb er forhandlet på plads, skal blanketten(aftalen) for projektorienteret forløb, udfyldes og sammen med studiejournal fra Stads sendes til studiesekretæren for valgfag. Fagansvarlig professor Anders Ørgaard skal godkende forløbet og herefter er aftalen gyldig og du vil modtage en mail fra studiesekretæren herom. 

  Under projektorienteret forløb

  Det er vigtigt for dit forløb, at du sikrer, at du bliver en del af den organisation, du er knyttet til. Gennem tilknytning til organisationen eller virksomheden får du indblik i, hvordan din faglighed kan komme i spil og bidrage positivt til praksis.

  Pædagogisk-fagligt er det en anbefaling, at du fastholder dine iagttagelser og refleksioner over dit arbejde og bidrag i praksisforløbet i en portfolio. Din portfolio er guld værd, når du skal skrive rapporten over dit projektorienterede forløb, fordi den mere præcist dokumenterer, hvilke opgaver du har løst, og hvad du har måtte arbejde på.

  Den første måned i den professionelle praksis kan være en krævende tid. Det er helt normalt, for der er mange nye ting at skulle forholde sig til: Nye typer af arbejdsopgaver, nye kollegaer, nye rutiner og anderledes vaner, der sikkert ikke minder om de akademiske vaner. Hele ideen med det projektorienterede forløb er, at du får muligheden for at omsætte i praksis, hvad teorien allerede har lært dig.

  Efter projektorienteret forløb

  Efter forløbet skal du aflevere en rapport, der dokumenterer og reflekterer det projektorienterede forløb. Projektet  eksamineres ved en mundtlig eksamen.

   

 • +

  Hvordan foregår eksamen?

  Dine færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en intern mundtlig eksamen med den fagansvarlige som eksaminator. Eksamenen er baseret på en projektrapport på 20.000-25.000 tegn (med mellemrum). Karakteren gives som bestået/ikke-bestået. Den mundtlige eksamen/projektprøve baseres på ovennævnte projektrapport.

  I rapporten skal du inkludere følgende:

  • En introduktion til projektstedet
  • En beskrivelse af de konkrete faglige opgaver, som den studerende har udført. Herunder læringsprocesser og opnåelse af kompetencer
  • En juridisk problemstilling, som den studerende har været konfronteret med i projektforløbet, herunder beskrivelse af løsningen
  • Perspektivering af hvor og hvordan den studerende kan anvende sine opnåede erfaringer fremadrettet 
  • Evt. projektforløbets tværfaglige indhold, såfremt den studerende har samarbejdet med andre faggrupper under forløbet.

  Du skal aflevere rapporten i Digital Eksamen i slutningen af projektforløbet eller efter endt projektforløb.

  Du kan kontakte studievejlederne, hvis du er interesseret i at læse projektrapporter fra tidligere afviklede forløb.

 • +

  Må jeg få løn?

  Nej! Det projektorienterede forløb er en del af din uddannelse, og du får SU i forløbet. Du er ikke ansat, men derimod i et projektorienteret forløb.

  Der kan aftales, at værten dækker din kørsel eller husleje (ved dobbelt husleje) i forbindelse med det projektorientrede forløb, men det er alene en aftale mellem jer (og Skattevæsenet) og har intet med AAU at gøre. Husk at tjekke om beløbene er skattepligtige.

  Du må modtage en erkendtlighed på op til 3.000 kr. før skat pr. måned fra praktikpladsen. Denne erkendtlighed må ikke have karakter af at være en fastsat, forudaftalt lønindkomst. Det vil være et mellemværende mellem dig, Skattevæsenet og værten. Læs mere i Uddannelsesbekendtgørelsen.

   

 • +

  Kan jeg dumpe et projektorienteret forløb?

  Ja, men det er alene rapporten der ikke er bestået og skal skrives om; det er ikke det projektorienterede forløb.

 • +

  Kan et projektorienteret forløb være i min egen Start-up?

  Ja! Du har muligheden for at arbejde med din egen idé til en Startup via SEA. Du skal dog sikre, at du dokumenterer både praksisrelateret opgaveløsning og faglige læringsmål. Se mere på SEA startup i praksis.

 • +

  Hvad med forsikring under mit forløb?

  Hvis du ikke er omfattet af virksomhedens arbejdsskadeforsikring eller andre relevante forsikringer, har virksomheden pligt til at orientere dig om det, og så er det dit eget ansvar at forsikre dig.

   

 • +

  Kan jeg vælge to projektorienterede forløb under min uddannelse?

   Ja! Hvis du vælger projektorienteret forløb på 6. semester, kan den du stadig tage et projektorienteret forløb på kandidatuddannelsen (7.-9. semester), dog skal du vælge en anden virksomhed og en anden type organisation end på 6. semester.

   Ligeledes kan du ikke vælge to identiske af Studienævnets forhåndsgodkendte forløb.

Projetkorienteret forløb i udlandet

Juridisk Institut  |  Fibigerstræde 4, 9220 Aalborg Øst  |  Tlf.: 9940 9940  |  E-mail: law@law.aau.dk  |  EAN: 5798 000 421 332