Juridisk Institut

Projektorientereret forløb

for virksomheder

for virksomheder

Studerende, der er indskrevet på henholdsvis Jura- og Erhvervsøkonomi-jura har mulighed for at indgå i projektorienteret forløb i en offentlig eller privat virksomhed på deres 6., 7., 8. eller 9. semester.

Forløbet varer som udgangspunkt 4 måneder (1 semester) og kan påbegyndes enten 1. september eller 1. februar. De studerende har selv ansvar for at finde en virksomhed, men som virksomhed kan man også lave et opslag i AAU Jobbank eller på de juridiske uddannelsers CV Booster. Studiesekretær Lotte Max Olsen kan kontaktes med henblik på yderligere information, sparring og annoncering af forløb. Tekst til opslag udarbejdes så tidligt som muligt og senest en måned før semesterstart (februar og september).

Hvad skal man som virksomhed tilbyde

Som værtsvirksomhed skal I have en eller flere relevante opgaver at tilbyde den studerende. Opgaverne aftaler og beskriver I som virksomhed sammen med den studerende, inden forløbet begynder. Værtsvirksomheden stiller en medarbejder til rådighed, som skal fungere som kontaktperson for den studerende. Kontaktpersonen skal afsætte tid til at give den studerende den nødvendige feedback i forhold til praktikopgaver og til løbende evaluering af opholdet. 

Forventninger til den studerende

Som værtsvirksomhed kan man forvente, at den studerende stiller sin arbejdskraft til rådighed max 24 timer om ugen i den aftalte periode. Det endelige antal timer kan aftales nærmere med den studerende. I forbindelse med projektorienteret forløb skal den studerende føre logbog og udarbejde en rapport, hvor den studerende reflekterer over erhvervet viden, færdigheder og kompetencer. Rapporten danner grundlag for eksamen, der afholdes af den fagansvarlige på de juridiske uddannelser. Da den studerende følger et eller flere fag parallelt med projektorienteret forløb, er det vigtigt, at forløbet tilrettelægges, så undervisning kan følges.

 

Studerende fortæller

Studerende fortæller

Et projektorienteret forløb gavner både dig og dit studie. Læs hvilke erfaringer dine medstuderende har gjort sig ved at lægge et projektorienteret forløb ind i deres studie.

læs mere

Kontakt

Fagansvarlig professor Anders Ørgaard
E-mail: ao@law.aau.dk
Tlf: 9940 9877

Studiesekretær Lotte Max Olsen
E- mail: loo@law.aau.dk
Tlf. 9940 8571

 

Juridisk Institut  |  Fibigerstræde 4, 9220 Aalborg Øst  |  Tlf.: 9940 9940  |  E-mail: law@law.aau.dk  |  EAN: 5798 000 421 332