Juridisk Institut

Bo Bloch Andersen

Bo Bloch Andersen

Bo Bloch Andersen var i praktik ved Den Danske Ambassade i Bangladesh på 9.-10. semester på cand.merc.jur.

Hvorfor ambassaden i Bangladesh

Jeg har altid haft et ønske om at arbejde på en ambassade, og det at arbejde i et udviklingsland, har tidligere overraskede mig i en positiv retning. Efter 6. semester i 2008, fik jeg muligheden for at tage til Uganda for Ungdommens Røde Kors i 5 måneder for at lave udviklings- og kapacitetsopbygning. Det var en stor mulighed såvel som en stor udfordring at arbejde i et u-land som Uganda. Da opslaget om en praktikplads på den Danske Ambassade i Bangladesh fandt sin vej i min mail indbakke, besluttede jeg derfor at søge stillingen. Jeg fik tilbudt stillingen og fik samtidig muligheden for at kombinere opholdet med mit speciale.

Ansøgningsprocessen

Ansøgningsprocessen for praktikpladser på danske ambassader er forholdsvis standardiseret. Udenrigsministeriet søger to gange om året. Opslagene kan ses på f.eks. www.um.dk. De fleste danske repræsentationer i udlandet har praktikanter af en varighed på 6 måneder. Det er den enkelte ambassade, der opslår stillingerne og fastlægger praktikopholdets indhold og vilkår, ligesom ambassaden i det hele taget er ansvarlig for selve opholdet. Hvis man har spørgsmål til stillingerne, er der til sidst i stillingsopslaget anført en kontaktperson, som man med fordel kan kontakte. For at komme i betragtning til en praktikplads skal man være tilmeldt et studie ved en højere læreanstalt under praktikopholdet. Inden opholdet bør man aftale med sit uddannelsessted, om man kan blive godskrevet ECST-point under opholdet, eller eventuelt opnå en anden form for studierelevant anerkendelse for praktikopholdet. Både danske og udenlandske statsborgere kan ansøge om praktikophold, men det er et krav, at man som udenlandsk statsborger er indskrevet på en dansk højere læreanstalt, har boet i Danmark igennem en længere årrække og på ansøgningstidspunktet har bopæl i Danmark.

Økonomi og bolig m.v.

Praktikopholdet er ulønnet, men man vil som praktikant modtage en kompensation på mellem 2.500 og 3.000 kr. om måneden som tilskud til dækning af udgifter forbundet med opholdet. Samtidig er det normalt muligt at få SU under praktikopholdet. Nogle læreanstalter har i øvrigt mulighed for at tilbyde hjælp til finansiering af rejseomkostninger i forbindelse med et praktikophold i udlandet. Man kan med fordel søge legater, inden man tager af sted. Man skal selv finde et sted at bo i forbindelse med praktikopholdet, men ambassaden kan være behjælpelige med gode råd i den forbindelse. Af sikkerhedsmæssige hensyn er ambassaden ved praktikophold i u-lande i højere grad involveret i søgningen på en bolig.

At arbejde på ambassaden i Bangladesh

Jeg var ansat som Finance- og B2B praktikant, hvilket betød, at jeg både var tilknyttet ambassadens økonomiafdeling og B2Bafdeling. I økonomiafdelingen stod jeg primært for udarbejdelsen af en stor undersøgelse om moms og udviklingsbistand for Udenrigsministeriet. B2B-afdelingen beskæftiger sig bl.a. med støtte til etablering af kommercielle partnerskaber mellem danske virksomheder og partnere i Danidas prioritetslande. Jeg blev i denne afdeling bl.a. involveret i to ”erhvervs-delegationer”, som havde til formål at bringe danske og bangladeshiske virksomheder i tæt dialog og udvikle et samarbejde.

Udbytte

Jeg er overbevist om, at de udfordringer, der er forbundet med at arbejde og bo i et u-land som Bangladesh og samtidig arbejde i et faglig stærkt miljø på ambassaden, har blandt andet været med til at styrke min selvstændighed og tolerance. Jeg har samtidig lært ”at tænke ud af boksen” for opnå de ønskede løsninger. Disse færdigheder har jeg i dag bibeholdt og anser dem, som et vigtigt aktiv i min nuværende karriere.