Juridisk Institut

Ida Qvist Bertelsen

Ida Qvist Bertelsen

Ida Qvist Bertelsen var i praktik hos den danske ambassade i Budapest, foråret 2019 på hendes 8. semester.

Hvorfor praktik på en ambassade?

Arbejdet i den danske udenrigstjeneste har altid interesseret mig meget, og jeg gik derfor efter at komme i praktik på en dansk repræsentation i udlandet. Særligt spændingsfeltet mellem jura og politik synes jeg er interessant, og arbejdet på ambassaden var derfor utroligt spændende og lærerigt. Derudover var det ud fra et generelt ønske om at udvide min horisont og gennem det praktiske arbejde på en ambassade finde ud af, hvad en juridisk baggrund (også) kan i den virkelige verden. Jeg var samtidig meget glad for at være i praktik i en anden EU-medlemsstat, og derved opnå et bedre kendskab til EU-samarbejdet. Det vil jeg virkelig anbefale alle, der ønsker at skærpe deres kompetencer og viden relateret til EU.

Ansøgningsprocessen

De fleste danske repræsentationer i udlandet tilbyder praktikophold af typisk seks måneders varighed to gange årligt. Jeg var af sted i foråret 2019 og altså på mit 8. semester. Jeg fulgte aktivt med på forskellige ambassaders hjemmesider, hvor stillingsopslagene slås op, og jeg vil klart anbefale enhver, der ønsker at være på en ambassade at holde øje i god tid, før du påtænker at tage af sted. Det er min erfaring, at ansøgningsfristen ligger 4-5 måneder før opholdet. Vær samtidig opmærksom på de krav, der stilles af både studiet og repræsentationerne. De fleste praktikordninger forudsætter f.eks. en bestået bachelorgrad, men disse eventuelle krav vil også fremgå af stillingsopslaget. De danske repræsentationer er vant til praktikanter, og det var derfor min oplevelse, at der var godt styr på alle praktikaliteter. Tag også en snak med studiesekretariatet om dine planer, da praktikken skal godkendes - mit ophold talte 10 ECTS-point. Ellers er det bare at søge – det kan blive dig lige så vel som alle andre.

Arbejdet på ambassaden

Jeg var en del af den politiske og økonomiske afdeling på ambassaden, hvor det bl.a. er en kerneopgave løbende at følge indenrigspolitiske spørgsmål og Ungarns holdning til EU, og det var derfor vigtigt at have fingeren på pulsen, og konstant følge, hvad der rørte sig i landet. Mine arbejdsopgaver omfattede bl.a. bidrag til udarbejdelse af indberetninger om indenrigspolitiske spørgsmål og Ungarns holdning til EU, løbende medieovervågning og deltagelse i forskellige politiske arrangementer og briefinger samt afholdelse af oplæg for gymnasieklasser og andre besøgende. Dette var blot nogle af de spændende opgaver på en forholdsvis lille ambassade, hvor jeg virkelig fik lov til at involvere mig i de forskellige afdelinger. Jeg oplevede samtidig medinddragelse og tildeling af ansvar og sideløbende god vejledning og sparring med mine kollegaer. Det er vigtigt at bemærke, at en juridisk baggrund bestemt ikke skal afholde dig fra et praktikophold i en politisk afdeling – som bekendt er der jura i alt, og man kan drage nytte af den generelle og brede samfundsforståelse, man opnår som jurastuderende.

Økonomi og bolig

Jeg var så heldig, at jeg kunne flytte ind i en lejlighed, der er gået i ”arv” fra praktikant til praktikant, og det var derfor nemt at etablere en kontakt til udlejer, som er vant til danske studerende. Jeg boede i et rigtig godt kvarter, hvor jeg nemt kunne komme til og fra ambassaden, og det var samtidig et roligt og trygt område. Det er mit indtryk, at mange repræsentationer kan være behjælpelige med at finde en bolig – om ikke andet give gode råd grundet det indgående kendskab til byen, du ender i. Hvad angår økonomi havde jeg min SU med, og derudover modtog jeg 3000 DKK hver måned som kompensation for dokumenterbare udgifter. Jeg fik samtidig tildelt et par legater, herunder Eramus-legatet. Det Internationale Kontor på AAU kan være behjælpelig med ansøgningen til Erasmus og generelle spørgsmål i forbindelse med dit udlandsophold – brug endelig dem.

Udbytte

Det har været meget givende at være i praktik i udlandet både på det personlige og faglige plan. Det er naturligvis også udfordrende, særligt i starten hvor alt er nyt, men jeg har bestemt ikke fortrudt, at jeg tog af sted - tværtimod. Ud over at have fået et unikt indblik i arbejdet i den danske udenrigstjeneste og herigennem udviklet mig fagligt, har jeg også fået et international socialt netværk særligt med praktikanter fra andre ambassader, og jeg har lært meget af at bo, omend for en kort periode, i et andet land og en anden kultur. Jeg kan alt i alt virkelig anbefale et projektorienteret forløb i udlandet, om det er på en ambassade, ved en NGO eller et helt tredje sted.