Juridisk Institut

Studievejledning

Kontortider

Januar 2023

Dato Tidspunkt Studievejleder
Tirsdag d. 03/01 kl. 09:00 - 12:00

Cecilie (online)

Torsdag d. 05/01

kl. 09:00 - 12:00

Terese

Onsdag d. 11/01 kl. 12:00 - 15:00

Cecilie (online)

Fredag d. 13/01 kl. 14:00 - 17:00

Terese

Mandag d. 16/01 kl. 13:00 - 16:00

Terese (online)

Torsdag d. 19/01

kl. 13:15 - 16:15 Terese

Tirsdag d. 24/01

kl. 09:00 - 12:00 Terese

Fredag d. 27/01

kl. 10:00 - 13:00 Cecilie (online)

Tirsdag d. 31/01

kl. 12:15 - 15:15 Terese

 Som udgangspunkt er studievejlederne de første der tages kontakt til, i forhold til studierelaterede spørgsmål.

 

Vi tilbyder både fysiske og online møder

Hvis du er interesseret i at møde os, så tilbyder vi online og fysiske møder. Du er velkommen til at spørge om alt. Intet er for stort eller småt, og vi svarer gerne på alt lige fra studiets indhold og studiejobs til hvordan vores kantine ser ud og fungerer.

Rent praktisk skal du skrive en mail til vores mail: jura-studievejl@law.aau.dk. Herefter kontakter vi dig for nærmere information omkring mødet. Online møder foregår over Zoom.

Øvrige vejledningstilbud

AAU Studie- og trivselsvejledning

AAU Studie- og trivselsvejledning kan hjælpe indskrevne studerende med tips til god studieteknik, den gode studiehverdag og den generelle trivsel som studerende. 


SU-kontoret

SU-kontoret kan særligt svare på spørgsmål om modtagelse af SU, SU-lån, hvor meget du må tjene ved siden af din SU, SU og orlov m.v. 


Optagelse & Optagelsesvejledning  

Optagelse & Optagelsesvejledning varetager bl.a. optagelse og registrering af alle nye studerende, behandling af orlovsansøgninger og udmeldelse af et studium (studieophør). Du kan også spørge Optagelse hvis du i tvivl om, hvilken uddannelse du skal vælge eller har brug for information om, hvordan du søger en studieplads.

Kontakt studievejledere


Cecilie Gøthgen Madsen                  


Terese Elena Sophia Lumholtz 


Juraens Hus
Fibigerstræde 4, lokale 19
9220 Aalborg Ø
Tlf: 9940 9990
Email: jura-studievejl@law.aau.dk

Telefonen er kun åben i kontortiderne.