AAU logo

Juridisk Institut

Studienævn

Studienævn for jura- og erhvervsøkonomi-jurauddannelsen

Det Juridiske Studienævn hører under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet.

Det Juridiske Studienævn har til opgave at sikre kvaliteten, tilrettelæggelsen, gennemførelsen og udviklingen af uddannelse og undervisning. Det Juridiske Studienævn er for fire uddannelserne nemlig bacheloruddannelserne og kandidatuddannelserne for Jura og Erhvervsøkonomi-jura.

Studienævnet godkender uddannelsernes undervisningsplaner og udarbejder forslag til studieordning. Derudover udtaler Studienævnet sig om forslag til uddannelsesbekendtgørelser og generelle regler for eksamen, karaktergivning og undervisning. Studienævnet behandler også sager om merit samt dispensation fra uddannelsesbekendtgørelser og studieordning.

Studienævnet har 8 medlemmer, og heraf har undervisere og studerende hver halvdelen af pladserne. De studerendes mandater er fordelt sådan, at der skal være to studerende fra Erhvervsøkonomi-jura og to studerende fra Jurastudiet. Undervisere vælges for fire år ad gangen og de studerende for et år ad gangen. Efter valget på førstkommende møde udpeger Studienævnet en formand blandt underviserne og en næstformand blandt de studerende.

Valget til Det Juridiske Studienævn foregår i løbet af efteråret, og hvis du ønsker at stille op, kan du læse nærmere om opstillingsmuligheder og frister her.

Medlemmer af studienævn


repræsentanter på VIP-siden er følgende:

Studielektor Line Bune Juhl - Studienævnsformand

Professor Sten Bønsing

Professor MSO Birgit Feldtmann 

Lektor Thomas Neumann

 

Repræsentanter på studentersiden er følgende:

Josephine Athena Østergaard (Jura) – næstformand

Kristian Lykke Kristensen (Jura)

Torben Stenberg Sørensen (Erhvervsjura)

Caroline Amalie Hertel (Erhvervsjura)

 

Sekretær for studienævnet: Birte Solvej Neve, mail: juridisk-studienaevn@law.aau.dk - telefon: 9940 8032

Mødeoversigt for Det Juridiske Studienævn 2019

Torsdag d. 17/1        Dagsorden/Referat  NJV 8A lokale 2.09
Mandag d. 4/2 Dagsorden/Referat  
Fredag d. 1/3 Dagsorden/Referat  
Mandag d. 1/4 Dagsorden/Referat  
Torsdag d. 2/5 Dagsorden/Referat  
Torsdag d. 6/6 Dagsorden/Referat  
Mandag d. 16/9 Dagsorden/Referat  Kl. 10.00 - 14.00
Mandag d. 7/10 Dagsorden/Referat  Kl. 13.00 - 15.00
Torsdag d. 7/11 Dagsorden/Referat  
Mandag d. 2/12 Dagsorden/Referat  

Hvis ikke andet er anført afholdes mødet kl. 10:00-12:00, FIB 4, lokale 106.

Emil Johansson, jurastuderende

Emil Johansson, jurastuderende

Indflydelse er kerneordet, når vi taler om studienævnet. Som studienævnsmedlem har du en direkte vej til at få indflydelse på din og dine studiekammeraters studietid, mens du er jura- eller erhvervsjurastuderende. Din stemme tæller lige så meget som studienævnets øvrige medlemmer.

Jeg valgte at stille op til studienævnet, da jeg ønskede at ændre på de små ting, der irriterede mig ved studiet i hverdagen. Det gik dog ved mit første studienævnsmøde op for mig, at det ikke kun var hverdagsproblemer, der var på dagsordenen. Som studienævnsmedlem har du indflydelse på alle strategiske overordnede beslutninger, såvel som dagligdags problemstillinger, der vedrører alt og alle på Juraens Hus.

Studienævnet træffer beslutninger, der primært vedrører de studerende. Derfor skal studienævnet også besættes af studerende, der brænder for at gøre en forskel i løbet af deres studietid.

Jeg kan kun anbefale, at du stiller op til studienævnet, da det vil udvikle dig personligt og fagligt, samtidig med at du kan være med til at forbedre din og dine studiekammeraters studietid.

Møder fra tidligere år

Fibigerstræde 4 - DK-9220 Aalborg Øst - Tlf. 9940 9940 - Email: law@law.aau.dk - EAN 5798000421332