AAU logo

Juridisk Institut

Studienævn

Studienævn for jura- og erhvervsøkonomi-jurauddannelsen

Det Juridiske Studienævn hører under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet.

Det Juridiske Studienævn har til opgave at sikre kvaliteten, tilrettelæggelsen, gennemførelsen og udviklingen af uddannelse og undervisning. Det Juridiske Studienævn er for fire uddannelserne nemlig bacheloruddannelserne og kandidatuddannelserne for Jura og Erhvervsøkonomi-jura.

Studienævnet godkender uddannelsernes undervisningsplaner og udarbejder forslag til studieordning. Derudover udtaler Studienævnet sig om forslag til uddannelsesbekendtgørelser og generelle regler for eksamen, karaktergivning og undervisning. Studienævnet behandler også sager om merit samt dispensation fra uddannelsesbekendtgørelser og studieordning.

Studienævnet har 8 medlemmer, og heraf har undervisere og studerende hver halvdelen af pladserne. De studerendes mandater er fordelt sådan, at der skal være to studerende fra Erhvervsøkonomi-jura og to studerende fra Jurastudiet. Undervisere vælges for fire år ad gangen og de studerende for et år ad gangen. Efter valget på førstkommende møde udpeger Studienævnet en formand blandt underviserne og en næstformand blandt de studerende.

Alle studienævnsmedlemmer er omfattet af tavshedspligt, jf. forvaltningslovens § 27 og straffelovens § 152. Dette gælder altså både studerende og ansatte. Så tøv derfor endelig ikke med at rette henvendelse.

Valget til Det Juridiske Studienævn foregår i løbet af efteråret, og hvis du ønsker at stille op, kan du læse nærmere om opstillingsmuligheder og frister her.

Læs evt."Standsforretningsorden for kollegiale organer" AAU her  samt "Vedtægt for Aalborg Universitet" her.

Læs mere om

Josephine Athena Østergaard


Studienævnet er vores mulighed for at få indflydelse på vores studietid. I studienævnet sidder vi studerende med en stemme, der har lige så stor betydning som de øvrige medlemmers. Som studerende i studienævnet spiller vores kendskab til den daglige gang på studiet godt sammen med undervisernes kendskab, hvor de forskellige vinkler er med til at finde den bedst mulige løsning.   

Meget i studienævnet vedrører de studerende direkte – også enkelte studerende personligt. Selvom vi også selv er studerende, er vi underlagt tavshedspligt, og du kan derfor trygt sende dine ansøgninger i vores retning.

Min motivation for at stille op til studienævnet var, at jeg ønskede at få indflydelse samt medvirke til, at vi har et så godt studiemiljø som muligt. Studiemiljøet er med til at sørge for, at vi klarer os godt på studiet, og det er derfor helt essentielt, at det sociale og faglige spiller sammen. 

Hvis du også brænder for at gøre en forskel i løbet af din studietid, kan jeg kun anbefale, at du stiller op til studienævnet.

Kontakt Studienævnet

Studienævnssekretær Birte Solvej Neve
Tlf.: 9940 8032
E-mail: juridisk-studienaevn@law.aau.dk