Juridisk Institut

Studienævn

Studienævn for jura- og erhvervsøkonomi-jurauddannelsen

Det Juridiske Studienævn hører under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet.

Det Juridiske Studienævn har til opgave at sikre kvaliteten, tilrettelæggelsen, gennemførelsen og udviklingen af uddannelse og undervisning. Det Juridiske Studienævn er for fire uddannelserne nemlig bacheloruddannelserne og kandidatuddannelserne for Jura og Erhvervsøkonomi-jura.

Studienævnet godkender uddannelsernes undervisningsplaner og udarbejder forslag til studieordning. Derudover udtaler Studienævnet sig om forslag til uddannelsesbekendtgørelser og generelle regler for eksamen, karaktergivning og undervisning. Studienævnet behandler også sager om merit samt dispensation fra uddannelsesbekendtgørelser og studieordning.

Studienævnet har 8 medlemmer, og heraf har undervisere og studerende hver halvdelen af pladserne. De studerendes mandater er fordelt sådan, at der skal være to studerende fra Erhvervsøkonomi-jura og to studerende fra Jurastudiet. Undervisere vælges for fire år ad gangen og de studerende for et år ad gangen. Efter valget på førstkommende møde udpeger Studienævnet en formand blandt underviserne og en næstformand blandt de studerende.

Alle studienævnsmedlemmer er omfattet af tavshedspligt, jf. forvaltningslovens § 27 og straffelovens § 152. Dette gælder altså både studerende og ansatte. Så tøv derfor endelig ikke med at rette henvendelse.

Valget til Det Juridiske Studienævn foregår i løbet af efteråret, og hvis du ønsker at stille op, kan du læse nærmere om opstillingsmuligheder og frister her.

Læs evt."Standsforretningsorden for kollegiale organer" AAU her  samt "Vedtægt for Aalborg Universitet" her.

 • +

  Medlemmer af studienævn


  repræsentanter på VIP-siden er følgende:

  Studielektor Line Bune Juhl - Studienævnsformand

  Professor Sten Bønsing

  Professor MSO Birgit Feldtmann 

  Lektor Jesper Lindholm

   

  Repræsentanter på studentersiden er følgende:

  Karen Sofie Vejen Jørgensen (Erhvervsjura) – Næstformand

  Andreas Kamstrup Tornbo (Erhvervsjura)

  Kristian Lykke Kristensen (Jura)

  Oliver Lyngholm Sørensen (Jura)


  Sekretær for studienævnet: Birte Solvej Neve, mail: juridisk-studienaevn@law.aau.dk - telefon: 9940 8032

 • +

  Mødeoversigt for Studienævn 2020

  Dato Dagsorden/Referat Ændringer i lokale/tidspunkt
  Onsdag den 8. januar 2020 Dagsorden / Referat Mødet afvikles kl. 14.00 - 16.00
  Mandag den 3. februar 2020 Dagsorden / Referat  
  Mandag den 2. marts 2020 Dagsorden / Referat  
  Onsdag den 11. marts 2020 Dagsorden / Referat Ekstraordinært møde - afvikles kl. 13.30 – 15.30
  Onsdag den 1. april 2020 Dagsorden / Referat  
  Mandag den 20. april 2020 Dagsorden / Referat Ekstraordinært møde - afvikles kl. 10.00 - 12.00
  Torsdag den 7. maj 2020 Dagsorden / Referat  
  Mandag den 25. maj 2020 Dagsorden / Referat Ekstraordinært møde - afvikles kl. 10.45 - 12.45
  Mandag den 8. juni 2020 Dagsorden / Referat  
  Onsdag den 1. juli 2020 Dagsorden / Referat Mødet afvikles kl. 10.15 - 12.30
  Mandag den 7. september 2020 Dagsorden / Referat  
  Torsdag den 8. oktober 2020 Dagsorden / Referat Mødet afvikles kl. 14.00 - 15.30
  Mandag den 2. november 2020 Dagsorden / Reraeft  
  Onsdag den 2. december 2020 Dagsorden / Referat  

  Hvis ikke andet er anført afholdes mødet kl. 10:00-12:00, FIB 4, lokale 106.

 • +

  Mødeoversigt for Studienævn 2021

  Dato Dagsorden/Referat Ændringer i lokale/tidspunkt
  Torsdag den 7. januar 2021 Dagsorden / Referat  
  Tirsdag den 2. februar 2021 Dagsorden / Referat Mødet afvikles kl. 13.00 - 15.00
  Onsdag den 10. marts 2021 Dagsorden / Referat Mødet afvikles kl. 13.00 - 15.00
  Onsdag den 7. april 2021 Dagsorden / Referat  
  Mandag den 3. maj 2021 Dagsorden / Referat Mødet afvikles kl. 13.00 - 15.00
  Tirsdag den 1. juni 2021 Dagsorden / Referat Mødet afvikles kl. 13.00 - 15.00
  Torsdag den 1. juli 2021 Dagsorden / Referat  
  Torsdag den 12. august 2021 Dagsorden / Referat  
  Mandag den 6. september 2021 Dagsorden / Referat Mødet afvikles kl. 13.00 - 15.00
  Mandag den 11. oktober 2021 Dagsorden / Referat Mødet afvikles kl. 13.00 - 15.00
  Mandag den 1. november 2021 Dagsorden / Referat Mødet afvikles kl. 13.00 - 15.00
  Onsdag den 1. december 2021 Dagsorden / Referat  

  Hvis ikke andet er anført afholdes mødet kl. 10:00-12:00, FIB 4, lokale 106.

 • +

  Referater fra tidligere møder

  2019

  Dato Dagsorden/Referat Ændringer i lokale/tidspunkt
  Torsdag d. 17/1        Dagsorden/Referat  NJV 8A lokale 2.09
  Mandag d. 4/2 Dagsorden/Referat  
  Fredag d. 1/3 Dagsorden/Referat  
  Mandag d. 1/4 Dagsorden/Referat  
  Torsdag d. 2/5 Dagsorden/Referat  
  Torsdag d. 6/6 Dagsorden/Referat  
  Mandag d. 16/9 Dagsorden/Referat  Kl. 10.00 - 14.00
  Mandag d. 7/10 Dagsorden/Referat  Kl. 13.00 - 15.00
  Torsdag d. 7/11 Dagsorden/Referat  
  Mandag d. 2/12 Dagsorden/Referat  

  2018

  Dato Dagsorden/Referat Ændringer i lokale/tidspunkt
  Onsdag d. 10/1 Dagsorden/Referat NJV8A, lok. 2.09
  Mandag d. 5/2 Dagsorden/Referat  
  Onsdag d. 28/2 Dagsorden/Referat  
  Onsdag d. 4/4 Dagsorden/Referat  
  Onsdag d. 2/5 Dagsorden/Referat  
  Fredag d. 1/6 Dagsorden/Referat NJV8A, lok. 2.09
  Mandag d 27/8 Dagsorden/Referat  
  Mandag d. 10/9 AFLYST AFLYST
  Mandag d. 1/10 Dagsorden/Referat  
  Torsdag d. 1/11 Dagsorden/Referat  
  Mandag d. 3/12 Dagsorden/Referat  

  2017

  Dato Dagsorden/Referat Ændringer i lokale/tidspunkt
  Torsdag den 5. januar Dagsorden / Referat NJV 8A 2.26
  Fredag den 3. februar Dagsorden / Referat  
  Onsdag den 1. marts Dagsorden / Referat  
  Mandag den 3. april Dagsorden / Referat  
  Mandag den 1. maj Dagsorden / Referat  
  Fredag den 9. juni Dagsorden / Referat NJV 8A, lokale 2.09
  Onsdag den 16. august Dagsorden / Referat  
  Fredag den 8. september Dagsorden / Referat  
  Mandag den 23. oktober Dagsorden / Referat  
  Onsdag den 1. november Dagsorden / Referat  
  Fredag den 1. december Dagsorden / Referat  

  2016

  Dato Dagsorden/Referat Ændringer i lokale/tidspunkt
  Mandag den 11. januar Dagsorden / Referat NJV 8A 2.09
  Tirsdag den 2. februar Dagsorden / Referat  
  Mandag den 14. marts Dagsorden / Referat  
  Fredag den 1. april Dagsorden / Referat  
  Mandag den 9. maj Dagsorden / Referat  
  Onsdag den 1. juni Dagsorden / Referat  
  Torsdag den 16. juni ekstraordinært møde Dagsorden / Referat  
  Mandag den 15. august Dagsorden / Referat  
  Fredag den 2. september AFLYST AFLYST
  Torsdag den 8. september Dagsorden / Referat  
  Mandag den 10. oktober Dagsorden / Referat  
  Mandag den 7. november Dagsorden / Referat  
  Tirsdag den 29. november Dagsorden / Referat  

   

Læs mere om

Karen Sofie Vejen Jørgensen

Karen Sofie Vejen Jørgensen - Medlem af studienævnet.

Som medlem af studienævnet har vi mulighed for at få indflydelse på vores studietid. Vi studerende i studienævnet sidder hver med en stemme, der har lige så stor betydning som de øvrige medlemmers. Som studerende i studienævnet er der god synergi mellem vores og undervisernes kendskab til den daglige gang på studiet, og de forskellige synsvinkler er medvirkende til, at vi sammen finder den bedste løsning.

Meget af arbejdet i studienævnet vedrører de studerende direkte – også enkelte studerende personligt. Selvom vi er studerende, er vi, som alle andre medlemmer af studienævnet, underlagt tavshedspligt, og derfor kan du trygt sende dine ansøgninger i vores retning.

Jeg valgte at stille op til studienævnet, da jeg gerne vil have indflydelse på min og mine medstuderendes studietid. Jeg vil gerne gøre en indsats for, at vi har et så godt studiemiljø som muligt, da det er medvirkende til, at vi kommer godt igennem studiet. Derfor er det helt essentielt, at det sociale og faglige spiller sammen.

Hvis du også brænder for at lade din stemme blive hørt i løbet af din studietid, kan jeg kun anbefale, at du stiller op til studienævnet.

Kontakt Studienævnet

Studienævnssekretær Birte Solvej Neve
Tlf.: 9940 8032
E-mail: juridisk-studienaevn@law.aau.dk