AAU logo

Juridisk Institut

Studienævn

Studienævn for jura- og erhvervsøkonomi-jurauddannelsen

Det Juridiske Studienævn hører under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet.

Det Juridiske Studienævn har til opgave at sikre kvaliteten, tilrettelæggelsen, gennemførelsen og udviklingen af uddannelse og undervisning. Det Juridiske Studienævn er for fire uddannelserne nemlig bacheloruddannelserne og kandidatuddannelserne for Jura og Erhvervsøkonomi-jura.

Studienævnet godkender uddannelsernes undervisningsplaner og udarbejder forslag til studieordning. Derudover udtaler Studienævnet sig om forslag til uddannelsesbekendtgørelser og generelle regler for eksamen, karaktergivning og undervisning. Studienævnet behandler også sager om merit samt dispensation fra uddannelsesbekendtgørelser og studieordning.

Studienævnet har 8 medlemmer, og heraf har undervisere og studerende hver halvdelen af pladserne. De studerendes mandater er fordelt sådan, at der skal være to studerende fra Erhvervsøkonomi-jura og to studerende fra Jurastudiet. Undervisere vælges for fire år ad gangen og de studerende for et år ad gangen. Efter valget på førstkommende møde udpeger Studienævnet en formand blandt underviserne og en næstformand blandt de studerende.

Alle studienævnsmedlemmer er omfattet af tavshedspligt, jf. forvaltningslovens § 27 og straffelovens § 152. Dette gælder altså både studerende og ansatte. Så tøv derfor endelig ikke med at rette henvendelse.

Valget til Det Juridiske Studienævn foregår i løbet af efteråret, og hvis du ønsker at stille op, kan du læse nærmere om opstillingsmuligheder og frister her.

Læs evt."Standsforretningsorden for kollegiale organer" AAU her  samt "Vedtægt for Aalborg Universitet" her.

Medlemmer af studienævn


repræsentanter på VIP-siden er følgende:

Studielektor Line Bune Juhl - Studienævnsformand

Professor Sten Bønsing

Professor MSO Birgit Feldtmann 

Lektor Jesper Lindholm

 

Repræsentanter på studentersiden er følgende:

Josephine Athena Østergaard (Jura) - Næstformand

Christopher Friis Christiansen (Jura)

Karen Sofie Vejen Jørgensen (Erhvervsjura)

Jesper Nydam Kold Nielsen (Erhvervsjura)

 

Sekretær for studienævnet: Birte Solvej Neve, mail: juridisk-studienaevn@law.aau.dk - telefon: 9940 8032

Mødeoversigt for Studienævn 2020

Dato Dagsorden/Referat Ændringer i lokale/tidspunkt
Onsdag den 8. januar 2020 Dagsorden / Referat Mødet afvikles kl. 14.00 - 16.00
Mandag den 3. februar 2020 Dagsorden / Referat  
Mandag den 2. marts 2020 Dagsorden / Referat  
Onsdag den 11. marts 2020 Dagsorden / Referat Ekstraordinært møde - afvikles kl. 13.30 – 15.30
Onsdag den 1. april 2020 Dagsorden / Referat  
Fredag den 1. maj 2020 Dagsorden / Referat  
Mandag den 8. juni 2020 Dagsorden / Referat  
Onsdag den 1. juli 2020 Dagsorden / Referat  
Fredag den 4. september 2020 Dagsorden / Referat  
Fredag den 2. oktober 2020 Dagsorden / Referat  
Mandag den 2. november 2020 Dagsorden / Referat  
Onsdag den 2. december 2020 Dagsorden / Referat  

Hvis ikke andet er anført afholdes mødet kl. 10:00-12:00, FIB 4, lokale 106.

Josephine Athena Østergaard, jurastuderende


Studienævnet er vores mulighed for at få indflydelse på vores studietid. I studienævnet sidder vi studerende med en stemme, der har lige så stor betydning som de øvrige medlemmers. Som studerende i studienævnet spiller vores kendskab til den daglige gang på studiet godt sammen med undervisernes kendskab, hvor de forskellige vinkler er med til at finde den bedst mulige løsning.   

Meget i studienævnet vedrører de studerende direkte – også enkelte studerende personligt. Selvom vi også selv er studerende, er vi underlagt tavshedspligt, og du kan derfor trygt sende dine ansøgninger i vores retning.

Min motivation for at stille op til studienævnet var, at jeg ønskede at få indflydelse samt medvirke til, at vi har et så godt studiemiljø som muligt. Studiemiljøet er med til at sørge for, at vi klarer os godt på studiet, og det er derfor helt essentielt, at det sociale og faglige spiller sammen. 

Hvis du også brænder for at gøre en forskel i løbet af din studietid, kan jeg kun anbefale, at du stiller op til studienævnet. 

Møder fra tidligere år
Juridisk Instut | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 4 | DK-9220 Aalborg Øst 
Tlf. 9940 9940 | Email: law@law.aau.dk | EAN 5798000421332