Juridisk Institut

Studienævn

Studienævn for jura- og erhvervsøkonomi-jurauddannelsen

Det Juridiske Studienævn hører under Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet.

Det Juridiske Studienævn har til opgave at sikre kvaliteten, tilrettelæggelsen, gennemførelsen og udviklingen af uddannelse og undervisning. Det Juridiske Studienævn er for fire uddannelserne nemlig bacheloruddannelserne og kandidatuddannelserne for Jura og Erhvervsøkonomi-jura.

Studienævnet godkender uddannelsernes undervisningsplaner og udarbejder forslag til studieordning. Derudover udtaler Studienævnet sig om forslag til uddannelsesbekendtgørelser og generelle regler for eksamen, karaktergivning og undervisning. Studienævnet behandler også sager om merit samt dispensation fra uddannelsesbekendtgørelser og studieordning.

Studienævnet har 8 medlemmer, og heraf har undervisere og studerende hver halvdelen af pladserne. De studerendes mandater er fordelt sådan, at der skal være to studerende fra Erhvervsøkonomi-jura og to studerende fra Jurastudiet. Undervisere vælges for fire år ad gangen og de studerende for et år ad gangen. Efter valget på førstkommende møde udpeger Studienævnet en formand blandt underviserne og en næstformand blandt de studerende.

Alle studienævnsmedlemmer er omfattet af tavshedspligt, jf. forvaltningslovens § 27 og straffelovens § 152. Dette gælder altså både studerende og ansatte. Så tøv derfor endelig ikke med at rette henvendelse.

Valget til Det Juridiske Studienævn foregår i løbet af efteråret, og hvis du ønsker at stille op, kan du læse nærmere om opstillingsmuligheder og frister her.

Læs evt."Standsforretningsorden for kollegiale organer" AAU her  samt "Vedtægt for Aalborg Universitet" her.

 • +

  Mødeoversigt for Det Juridiske Studienævn 2023

  Dato

  Dagsorden/Referat

  Ændringer i lokale og tidspunkt

  Torsdag den 19. januar   Lokale 55
  Mandag den 13. februar   kl. 12.30-15
  Mandag den 13. marts   kl. 12.30-15
  Fredag den 31. marts    
  Mandag den 1. maj   kl. 12.30-15
  Onsdag den 31. maj    
  Mandag den 3. juli   kl. 12.30-15
  Onsdag den 16. august    
  Tirsdag den 5. september    
  Tirsdag den 10. oktober    
  Onsdag den 1. november    
  Fredag den 1. december    

  Hvis ikke andet er anført afholdes mødet kl. 09.00-11:30, FIB 4, lokale 106.

 • +

  Medlemmer af studienævn


  repræsentanter på VIP-siden er følgende:

  Lektor Jesper Lindholm - Studienævnsformand 

  Professor Sten Bønsing

  Adjunkt Tanja Kammersgaard Christensen

  Professor MSO Birgit Feldtmann

   

  Repræsentanter på studentersiden er følgende:

  Andreas Kamstrup Tornbo (Erhvervsjura) – Næstformand

  Kristian Lykke Kristensen (Jura)

  Mie Frederikke Hansen (Jura)


  Sekretær for studienævnet: Hanne Kragh, mail: juridisk-studienaevn@law.aau.dk - telefon: 9940 8031

Læs mere om

Mødeoversigter arkiv

Karen Sofie Vejen Jørgensen

Karen Sofie Vejen Jørgensen - Medlem af studienævnet.

Som medlem af studienævnet har vi mulighed for at få indflydelse på vores studietid. Vi studerende i studienævnet sidder hver med en stemme, der har lige så stor betydning som de øvrige medlemmers. Som studerende i studienævnet er der god synergi mellem vores og undervisernes kendskab til den daglige gang på studiet, og de forskellige synsvinkler er medvirkende til, at vi sammen finder den bedste løsning.

Meget af arbejdet i studienævnet vedrører de studerende direkte – også enkelte studerende personligt. Selvom vi er studerende, er vi, som alle andre medlemmer af studienævnet, underlagt tavshedspligt, og derfor kan du trygt sende dine ansøgninger i vores retning.

Jeg valgte at stille op til studienævnet, da jeg gerne vil have indflydelse på min og mine medstuderendes studietid. Jeg vil gerne gøre en indsats for, at vi har et så godt studiemiljø som muligt, da det er medvirkende til, at vi kommer godt igennem studiet. Derfor er det helt essentielt, at det sociale og faglige spiller sammen.

Hvis du også brænder for at lade din stemme blive hørt i løbet af din studietid, kan jeg kun anbefale, at du stiller op til studienævnet.

Kontakt Studienævnet

Studienævnssekretær Hanne Kragh
Tlf.: 9940 8031
E-mail: juridisk-studienaevn@law.aau.dk