Juridisk Institut

Tompladsordning

Juridisk Institut tilbyder fag gennem tompladsordningen

Har du fleksible arbejdstider og kan du deltage i nogle timers undervisning om ugen på hverdage i dagtimerne, har du mulighed for at efter- og videreuddanne dig gennem den såkaldte tompladsordning. Tompladsordningen giver dig mulighed for at deltage i dele af de ordinære fuldtidsuddannelser på universitetet, hvor den nyeste viden bliver formidlet.

Som tompladsstuderende følger du den almindelige undervisning og evt. eksamen, som finder sted på Aalborg Universitets bachelor- og kandidatuddannelser. Du studerer på lige fod sammen med de ordinært indskrevne fuldtidsstuderende, og der vil derfor ikke blive taget specielle hensyn til studerende under tompladsordningen. Du kan læse mere om tompladsordningen og søge om optagelse på Efter- og Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside.

Se hvilke Valgfag der udbydes

Se øvrige fag i uddannelsernes studieordninger

Juridisk Institut  |  Fibigerstræde 4, 9220 Aalborg Øst  |  Tlf.: 9940 9940  |  E-mail: law@law.aau.dk  |  EAN: 5798 000 421 332