Juridisk Institut

Efter- og videreuddannelse

Juridisk Institut tilbyder fag gennem tompladsordningen

Har du fleksible arbejdstider og kan du deltage i nogle timers undervisning om ugen på hverdage i dagtimerne, har du mulighed for at efter- og videreuddanne dig gennem den såkaldte tompladsordning. Tompladsordningen giver dig mulighed for at deltage i dele af de ordinære fuldtidsuddannelser på universitetet, hvor den nyeste viden bliver formidlet.

Som tompladsstuderende følger du den almindelige undervisning og evt. eksamen, som finder sted på Aalborg Universitets bachelor- og kandidatuddannelser. Du studerer på lige fod sammen med de ordinært indskrevne fuldtidsstuderende, og der vil derfor ikke blive taget specielle hensyn til studerende under tompladsordningen. Du kan læse mere om tompladsordningen og søge om optagelse på Efter- og Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside.

Se hvilke Valgfag der udbydes

Se øvrige fag i uddannelsernes studieordninger

E2023: DPO kursus: GDPR compliance for databeskyttelsesrådgivere

Fra efteråret 2023 kan du få viden om og redskaber til at håndtere juridiske udfordringer og muligheder i forbindelse med behandling af personoplysninger. Kurset giver en grundlæggende forståelse for de forretningsmæssige, tekniske og juridiske konsekvenser af databeskyttelsesretten samt indblik i, hvordan GDPR compliance kan håndteres i praksis.

Kurset er rettet mod personer, der er eller gerne vil fungere som databeskyttelsesrådgiver, og er tilrettelagt som efteruddannelse af færdiguddannede jurister med et grundlæggende kendskab til databeskyttelsesretten.

Kurset består af fem moduler og undervisningen gennemføres som heldagsundervisning med forelæsninger, dialog og case-baseret gruppearbejde. Der er fokus på at kombinere teori og praksis, og en stor del af undervisningen gennemføres i samarbejde med undervisere, der har praktisk erfaring fra DPO-arbejdet.

AALBORG: Moduler à 6 lektioner

12/9-23 | DPO-rollen – uafhængighed og ansvar

3/10-23 | Grænseflader – samspillet med ansættelses- og markedsføringsret

24/10-23 | Offentlig forvaltning – god forvaltningsskik og offentlighed

14/11-23 | Teknisk og organisatorisk sikkerhed – cybersikkerhed og databrud

28/11-23 | Databehandlere og overførsel til tredjelande
 

KØBENHAVN (AAU Sydhavnen): Moduler à 6 lektioner

14/9-23 | DPO-rollen – uafhængighed og ansvar

5/10-23 | Grænseflader – samspillet med ansættelses- og markedsføringsret

26/10-23 | Offentlig forvaltning – god forvaltningsskik og offentlighed

16/11-23 | Teknisk og organisatorisk sikkerhed – cybersikkerhed og databrud

30/11-23 | Databehandlere og overførsel til tredjelande

Pris

Kurset i Aalborg er 10 ECTS og udbydes under universitets tompladsordning til kr. 6.000.

Prisen for kurset i København er 14.500 kr. Der udstedes kursusbevis efter reglerne for advokaters efteruddannelse - der gives ikke ECTS for kurset i København.

Undervisere

Professor, ph.d. Jan Trzaskowski, Aalborg Universitet og CBS

Senior Digital Business Counsel Max Gersvang Sørensen, Gorrissen Federspiel

Advokat, partner Niels Vase, HjulmandKaptain

Professor, ph.d. Sten Bønsing, Aalborg Universitet

Professor, ph.d. Jens Myrup Pedersen, Aalborg Universitet

Adjunkt, ph.d. Tanja Kammersgaard Christensen, Aalborg universitet

Kontakt for mere information

Tilmelding og praktiske informationer: Lotte Max Olsen: loo@law.aau.dk

Kursusansvarlig professor Jan Trzaskowski: jant@law.aau.dk
Studieleder, professor Sten Bønsing: sb@law.aau.dk

Søg om optagelse

Aalborg: Åbner for tilmelding senere på foråret her: https://www.aau.dk/uddannelser/efteruddannelse/ansoegning-optagelse-udmeldelse

København:Kontakt Lotte Max Olsen: loo@law.aau.dk

 

Juridisk Institut  |  Fibigerstræde 4, 9220 Aalborg Øst  |  Tlf.: 9940 9940  |  E-mail: law@law.aau.dk  |  EAN: 5798 000 421 332