Juridisk Institut

Ansøgningsprocessen

Ansøgningsprocessen ved udlandsophold

Et udlandsophold I din studietid er en unik mulighed for at give sig selv en faglig udfordring, som med stor sandsynlighed vil give dig en fordel, når din karriere sætter i gang efter studiet, idet fremtidige arbejdsgivere lægger stor vægt på udlandsophold ved udvælgelsen af nye medarbejdere. Derudover får du enr oplevelse for livet.

Det er en god ide at begynde din ansøgningsproces i rigtig god tid. Generelt anbefales det, at du begynder ca. et halvt år i forvejen, hvis du rejser via en samarbejdsaftale, og ca. et år i forvejen, hvis du rejser på egen hånd som Free-Mover. Læs mere om dine muligheder for et udlandsophold og ansøg på AAU internationalt kontors hjemmeside


I det følgende er der opstillet nogle punkter, som du kan tage udgangspunkt i.

 • Find ud af, hvilket semester du vil rejse ud på. Ifølge studieordningen er der mulighed for at tage på udlandsophold på 8. eller/og 9. semester.
 • Undersøg de juridiske uddannelsers samarbejdsaftaler. Kontakt studievejlederne eller internationaleliseringskoordinator erne. Hvis du ikke vil rejse via en samarbejdsaftale, skal du finde ud af hvilket land, du gerne vil til. Vær opmærksom på, at det nogle steder er utrolig dyrt at være udvekslingsstudent. Tuition fees kan variere rigtig meget.
 • Gå ind på det pågældende universitets hjemmeside og søg efter kurser, du synes er interessante, og som du tror, at du vil kunne forhåndsmerit for. Vær opmærksom på at for at få forhåndsmerit, skal fagene have et juridisk fagligt relevant pensum. Der skal være en form for undervisning. Slutteligt skal faget ende i en eksamen.
 • Vær opmærksom på hvornår universitetet har deadline.
 • Kontakt internationalt kontor for at komme i betragtning til en udvekslingsplads, hvis du har valgt en af skolens samarbejdspartnere. Efter tildeling af plads via samarbejdsaftale får du information om den videre procedure vedr. ansøgning til det valgte universitet.
 • Hvis du rejser som Free-Mover er det en god ide at finde en eller to kontaktpersoner på det universitet, du rejser til.
 • Du skal søge Studienævnet om forhåndsmerit for de fag, som du har valgt, inden du rejser på udlandsophold, så du, når du kommer tilbage til AAU igen efter endt studieophold, kan få meritoverført dit udlandsophold. Der er studienævnsmøde 1 gang om måneden, og studienævnet modtager ansøgninger om forhåndsmerit og endelig merit 14 dage før studienævnsmøderne.
 • Du må gerne søge om forhåndsmerit for flere fag end du skal have, i tilfælde af, at der er fag, som ikke bliver oprettet.
 • Du skal have det antal credits, som svarer til 30 ECTS, for at du kan få merit for et helt semester på dit studie i Danmark. Det er typisk 3-5 kurser. Studienævnet skriver i afgørelsen, hvor mange du skal have.
 • Vær særlig opmærksom på at følge procedurerne meget nøje og vedlæg de dokumenter, der kræves.
 • Efter hjemkomst skal du dokumentere over for studienævnet, at dit studieprogram og dine studieaktiviteter er fulgt som planlagt. Dokumentationen udstedes af dit værtsuniversitet og kan variere meget i udseende og indhold. Dokumentationen bruges til at søge den endelige merit via nedenstående ansøgningsskema.
Hent ansøgningsskemaer
Juridisk Institut  |  Fibigerstræde 4, 9220 Aalborg Øst  |  Tlf.: 9940 9940  |  E-mail: law@law.aau.dk  |  EAN: 5798 000 421 332