Juridisk Institut

Et plus på CV'et

Et udlandsophold betrages som en stor fordel, når du, efter endt uddannelse, skal ud og søge arbejde. Her på siden kan du finde adskellige udtalelser fra mulige fremtidige arbejdsgivere.

Du kan læse deres udtalelser, om fordelene ved at tage på udlandsophold i din studietid, herunder.

Anne Sveistrup Boysen, Head of HR & Legal, Neas Energy A/S

"Neas Energy er et internationalt handelshus indenfor energiråvarer. Vi har base i Danmark og har afdelinger i England, Sverige og Tyskland og handelsaktiviteter i mere end 20 europæiske lande. Allerede i dag er Neas Energy en international organisation, og fremadrettet skal koncernen etablere handel på endnu flere internationale markeder. Det er derfor vigtigt for vores forretningsudvikling og for udviklingen af vores organisation, at vi får input fra ansatte, som har erfaring fra ophold i udlandet og internationalt udsyn.

Da vi skulle ansætte en ny virksomhedsjurist fik vi rigtig mange gode ansøgninger. Det der især udmærkede netop den, vi valgte ud var, at kandidaten havde været ½ år i Handelskammeret i Chicago.

I dagligdagen mærker vi, at vores nye jurists erfaringer fra internationalt og interkulturelt samarbejde er en fordel i forhold til hurtigt at skabe relationer til vore internationale samarbejdspartnere. Samtidig ses den internationale erfaring i en umiddelbarhed og mod til at påtage sig opgaver med international rækkevidde indenfor områder, som ikke nødvendigvis er ”sikker grund” på forhånd. En ting er helt sikkert. I Neas Energy er det en stor fordel med de faglige, kulturelle og sproglige erfaringer, kandidater får fra udenlandsophold"

Jacob Allon, advokat, Gorrissen Federspiel

"Efter et år som advokat hos det anerkendte amerikanske advokatfirma Paul, Weiss føler advokat Jacob Allon sig langt bedre rustet til at servicere amerikanske klienter.

Jeg har amerikanske klienter i Danmark, så det er rigtig rart at have en følelse af, at jeg kender det amerikanske retssystem langt bedre nu. Det bliver meget nemmere at forklare amerikanske klienter, hvordan det danske retssystem fungerer, når jeg kender deres referenceramme og kan drage paralleller til USA.

Når du bor i et andet land og arbejder med dit fag, så bliver du pludselig opmærksom på egne styrker og oplever nye måder at gøre tingene på. Mit år som Visiting Lawyer hos Paul, Weiss har givet mig et internationalt netværk og indsigt, som jeg kan bruge fremadrettet i min karriere som erhvervsadvokat i Danmark. Under min uddannelse og som fuldmægtig og advokat hos Gorrissen Federspiel har jeg arbejdet og skrevet meget på engelsk, så jeg følte mig godt klædt på til udlandsopholdet. Men det er klart, at det giver et sprogligt og fagligt løft at arbejde i et andet land”

Michael Graversen, advokaturchef, Nordjyllands Politi

"Hvert år ansætter Justitsministeriet 1 – 2 nye jurister, som starter som anklagere hos Nordjyllands Politi. Selv om de nye anklagere normalt ikke begynder med de mere internationale sager, så er der ingen tvivl om, at et udenlandsophold under studiet bør tælle som et plus ved ansættelsen.

Når en studerende vælger at tage en del af uddannelsen i udlandet, sender det et klart signal om engagement, selvstændighed, motivation og initiativ. Under opholdet sker der utvivlsomt også en personlig modning, ligesom den studerende får en meget bredere ”horisont”, end opholdet på et juridisk fakultet normalt kan give. Desuden tilegner den studerende sig gennem opholdet nogle både konkrete og mere generelle kompetencer, der for anklagemyndigheden navnlig på sigt kan blive meget relevante ved behandling af det stigende antal straffesager med internationale aspekter.

Nordjyllands Politi kan derfor anbefale, at jurastuderende lader et udenlandsophold indgå i studieforløbet"

Casper Fischer, HR-chef, Gorrissen Federspiel

”Det internationale er en helt integreret del af vores firma. Flertallet af vores sager har en international vinkel og vi har mange udenlandske klienter. Det er derfor noget, vi lægger vægt på, allerede når vi ansætter fuldmægtige og stud.jur’er. Et studie- eller arbejdsophold i udlandet vurderer vi positivt, for det internationale mindset skal være dannet tidligt. Et udlandsophold giver indsigt og perspektiv. Vi arbejder også målrettet på at udvikle vores medarbejderes internationale profil. Det foregår typisk ved, at vi sender vores advokater til udlandet. Enten i forbindelse med efteruddannelse ved et udenlandsk universitet eller ved ansættelse i et internationalt advokatfirma i op til et år.”

”Vi sender også vores stud.jur’ere ud i verden. Vi har et rejselegat, som de kan søge til brug på studieophold i udlandet, sommerskole eller udlandsophold i forbindelse med specialeskrivning. Det er en meget populær ordning. I vores optik styrker et udlandsophold dit CV. Det viser, at du har udsyn og har mod på de faglige og personlige udfordringer et udlandsophold byder på. Du skal vælge det, du brænder for. Det kan være et bestemt fag, et bestemt universitet, men det kan også være ønsket om at opleve en bestemt verdensdel. Hvorfor ikke kombinere drømmen om at bo i USA med et studieophold på Yale University?”

Jakob Østervang, Partner, Bech-Bruun

"Bech-Bruun har et stærkt internationalt fokus, og vores aktiviteter er i stigende grad internationale. Vi lægger derfor vægt på, at vores medarbejdere kan agere i en global sammenhæng. Derfor har vi også øget fokus på at rekruttere medarbejdere med en international profil, som de fx har opnået gennem udstationeringer eller uddannelse i udlandet.

Vi vurderer altid ansøgere ud fra en helhedsbetragtning og ser på både de faglige og personlige kompetencer. Kriterierne varierer naturligvis alt efter, hvilken stilling der er tale om, men generelt vægter vi et udlandsophold højt. Udlandsophold bidrager efter vores opfattelse - udover en faglig dygtiggørelse - til såvel forbedrede engelsk kundskaber som til en dybere kulturforståelse. På det personlige plan oplever vi ofte, at det bidrager til større selvstændighed, robusthed, tilpasningsevne og et bredere perspektiv.

Vi har et erklæret mål om, at være den mest internationalt orienterede danske advokatvirksomhed, og den foretrukne danske samarbejdspartner for udenlandske klienter, advokatvirksomheder og investorer. Et mål der kræver medarbejdere med et internationalt mind-set. Et udlandsophold fx allerede under studietiden er med andre ord en fordel at have med sig i rygsækken, hvis man har ambitioner om en karriere i en virksomhed som Bech-Bruun"

Peter Larsen, Kontorchef, Region Nordjylland

"For mit eget vedkommende har jeg efterhånden en del erfaring med ansættelse af jurister til vores juridiske afdeling i regionen.

I forhold til vores juridiske opgaver er sprogkundskaber og/eller kendskab til fremmed ret/international ikke så relevant – men et udlandsophold er til gengæld et vigtigt fingerpeg om selvstændighed, ambitioner, nysgerrighed og gå-på-mod – og det er i hvert fald alt sammen personlige egenskaber, som er særdeles relevante for os, når vi vurderer en ansøgning.

Modsat må man selvfølgelig sige, at på et egentligt juridisk kontor, hvor det juridiske arbejde fylder klart det meste, kigger vi samtidig også på om udlandsopholdet har haft et fagligt indhold og en varighed, som vidner om engagement og interesse på det juridiske område.

Men bidrager udlandsopholdet til at øge de juridiske kompetencer – og går der ikke for lang tid fra de mange relevante, almindelige, valgfrie fagmoduler på hjemmefronten – så er det da typisk en fordel at have på sit CV"

Finn Bødstrup, Advokat (H) formand for Aalborg Advokatforening

"I min egenskab som managing partner i Advokatfirmaet Henrik Christensen & Partnere, Aalborg, ansætter vi jævnligt advokatfuldmægtige, og derved gennemgår mange ansøgninger i forbindelse med rekruttering.

I den forbindelse lægger jeg personligt altid de ansøgere, der har et relevant udenlandsophold i forbindelse med studiet til side, uanset om det er ½ års udenlandsophold på et andet universitet eller en LLM-grad, idet fællesnævneren for et udenlandsophold giver ansøgeren en fortrolighed i juridisk engelsk, såvel i tale som på skrift. Min erfaring med fuldmægtige/advokater, der har haft et udenlandsophold er særdeles gode, idet de er meget hurtige til at sætte sig ind i en engelsk kontrakt, herunder at kunne koncipere en ny kontrakt uden brug af korrespondenter mv.

Desuden finder jeg, at ansøgere - der har været på et udenlandsophold - ligeledes medbringer en juridisk viden, der kan anvendes i det daglige arbejde på et dansk advokatkontor samt en modenhed, der ligeledes er nødvendig for at kunne virke som advokatfuldmægtig i et advokatfirma.

Jeg kan kun opfordre enhver stud. jur. til at tage et udenlandsophold under studiet, og derved forbedre chancen for at få et job som advokatfuldmægtig"

Janne Kirk Durr, Senior Legal Counsel, Arla Foods

"Jeg tror, at alle nyuddannede kandidater sidder med fornemmelsen af, at man som nyuddannet ansøger har svært at komme ind på arbejdsmarkedet. Man er oppe imod andre ansøgere, hvoraf hovedparten har erfaringer fra tidligere ansættelsesforhold, og der skal ikke være tvivl om, at det kan være svært at gøre sig gældende i den sammenhæng.

Det er min overbevisning, at man giver sig selv stærkere kort på hånden i ansøgningsprocessen, hvis man kan vise, at man har noget ekstra at byde på. I den forbindelse er et praktikforløb eller et studieophold i udlandet et meget stærkt kort.

Flere og flere virksomheder arbejder globalt, og når der rekrutteres nye medarbejdere til virksomheden, er der ingen tvivl om, at virksomhederne foretrækker ansøgere med en baggrund, som viser, at ansøgeren kan begå sig internationalt – dvs. både sprogligt og kulturelt – i forhold til samarbejdspartnere og kunder i andre lande.

Blandt andet er koncernsproget i mange af de mellemstore og store virksomheder i Danmark i dag engelsk. Det betyder, at alle møder og al korrespondance skal være på engelsk. Et ophold i udlandet giver en naturlig omgang med et andet sprog, og det gør det langt lettere at begå sig i globale virksomheder.

Praktik eller studieophold i udlandet er for mig at se en stor fordel, når man søger stilling i private virksomheder, og med den øgede globalisering, er jeg overbevist om, at betydningen af et studieophold i udlandet kun vil blive større i fremtiden"

Thomas T. Bang Christensen, Advokat og partner, HjulmandKaptain, Aalborg.

 

”Jeg har været så heldig selv at læse ét semester i udlandet – på South Texas College of Law, Houston USA. Der er efter min mening ingen tvivl om, at et udlandsophold på mange fronter er meget lærerigt. Dels udvikler man sine sproglige egenskaber, dels bliver man udfordret såvel personligt som fagligt. Det at skulle begå sig i et fremmed land og gå til eksamen under lidt andre former end herhjemme er alt sammen noget som er udfordrende og kræver en indsats.

Også i relation til jobsøgning kan det være en fordel at have gennemført et udlandsophold. Når vi ansætter advokatfuldmægtige og advokater hos HjulmandKaptain, vægter det positivt, at en ansøger har haft et udlandsophold. Det er klart, at udlandsopholdet ikke kan stå alene, men det er et signal fra den pågældende om at turde prøve noget nyt uden for de vante rammer”

Juridisk Institut  |  Fibigerstræde 4, 9220 Aalborg Øst  |  Tlf.: 9940 9940  |  E-mail: law@law.aau.dk  |  EAN: 5798 000 421 332