AAU logo

Juridisk Institut

Procedurekonkurrencen Vis Moot

Vis Moot

Procedurekonkurrencen Vis Moot er et engelsksproget specialiseringsfag på kandidatuddannelsen på Jura, du bliver særligt udvalgt til. Den fagansvarlige udvælger blandt ansøgerne de studerende, som sammen kan skabe det stærkeste hold for AAU. Det er et tidskrævende og intenst forløb, som strækker sig over det meste af to semestre og vægter 20 ECTS.

Hvad er Vis Moot

Vis Moot konkurrencen kan bedst beskrives som et VM i proces, hvor jurastuderende procederer over en fiktiv sag og kæmper mod andre universiteter. Omkring 300 universiteter fra hele verden deltager i Vis Moot. De deltagende universiteter får hvert år udleveret en international juridisk problemstilling. Herefter udarbejdes der processkrifter, der deltages i mundtlige prøverunder, de såkaldte pre moots, og til sidst mødtes alle universiteterne i Wien til den store finale, hvor den endelige vinder findes.

Fra Aalborg til New York

Arbejdet med Vis Moot indebærer en del rejseaktivitet, som altid gennemføres i månederne fra februar til påske, da finalen i Wien afholdes i påskeugen. Udover finalen i Wien, deltager holdet også i pre moots i bl.a. New York, Beograd og København.

Ansøgning og udvælgelse

Hvis du synes Vis Moot lyder interessant, skal du skrive en ansøgning på engelsk og maile den til studiesekretær Hanne Kragh på e-mail:hk@law.aau.dk Ansøgningen skal indeholde én sides begrundelse for dit ønske om optagelse på engelsk, karakterudskrift og andet materiale du finder relevant. De studerende vælges på baggrund af den indsendte ansøgning og et efterfølgende interview. Udvælgelsen sker ud fra en samlet vurdering af de studerendes interesse i faget, engelskkundskaber og karakterniveau. Deadline for ansøgning til Pre Moot ligger i marts umiddelbart efter udgivelsen af specialiseringsfagskataloget I katalogoet kan du også læse mere om krav til ansøgning, undervisning, pensum mv. 

Praktiske forhold

De juridiske uddannelser stiller et kontor til rådighed og derudover sørger vi for, at rejserne og hotelopholdene bliver booket. Skolen betaler derudover en del af udgifterne til rejserne, men en af de første opgaver for Vis Moot holdet er at søge diverse fonde, som skal medfinansiere rejserne.

Faget strækker sig over to semestre og gør det ud for 2 specialiseringsfag, hvorfor det vægter 20 ECTS.  Der er tale om et intenst forløb, der kræver en stor indsats, som oftest strækker sig mere end de estimerede 520 timer (ECTS-deklaration). 

Juridisk Institut  |  Fibigerstræde 4, 9220 Aalborg Øst  |  Tlf.: 9940 9940  |  E-mail: law@law.aau.dk  |  EAN: 5798 000 421 332