Spring til indhold

Velkom­men til Juri­disk In­sti­tut

Juridisk Institut er forankret på Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet. Der undervises og forskes i bl.a. strafferet, familie- og arveret, formueret, forvaltningsret, kontrakter, konkurs- og insolvensret, international køberet, forbrugerret, menneskerettigheder og EU-ret.

Nyheder og arrangementer

Velkom­men til Juri­disk In­sti­tut

Juridisk Institut er forankret på Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet. Der undervises og forskes i bl.a. strafferet, familie- og arveret, formueret, forvaltningsret, kontrakter, konkurs- og insolvensret, international køberet, forbrugerret, menneskerettigheder og EU-ret.

Nyheder og arrangementer

DPO-kursus: GDPR compliance for databeskyttelsesrådgivere

Få viden om og redskaber til at håndtere juridiske udfordringer og muligheder i forbindelse med behandling af personoplysninger. Kurset giver en grundlæggende forståelse for de forretningsmæssige, tekniske og juridiske konsekvenser af databeskyttelsesretten samt indblik i, hvordan GDPR compliance kan håndteres i praksis.

Vil du være DPO?