AAU logo

Juridisk Institut

Juraens Hus

Velkommen til Juraens Hus.

Her finder du information om de juridiske uddannelser og den juridiske forskning på Aalborg Universitet.

Juraens Hus , der ligger på Fibigerstræde, omfatter Juridisk Institut og de Juridiske Uddannelser. Her udbydes to uddannelser: Jura uddannelsen (BA.jur. og cand.jur.) og uddannelsen i Erhvervsøkonomi-jura (HA.jur. og cand.merc.jur). Herudover leverer Juridisk Institut undervisning i juridiske fag til andre uddannelser på AAU.

Juridisk Institut uddanner kandidater til fremtidens udfordringer. Juridisk Instituts ansatte leverer forskningsbaseret undervisning, der blandt andet udmøntes som  problemorienteret undervisning og gruppearbejde. Vores mission er at udbyde forskningsbaseret uddannelser på internationalt niveau samt at drive forskning med offentlige og private aktører af både national og international karakter. Missionen er ligeledes at medvirke til at løse samfundsmæssige problemstillinger, herunder understøtte den regionale udvikling i Nordjylland.

Dialogen med det omgivende samfund er vigtig for instituttet, og vi vægter et tæt samarbejde mellem medarbejdere, studerende, erhvervslivet og offentlige partnere. De studerende får derved kendskab til praksis, mens virksomhederne får kendskab til den nyeste teoretiske viden.

Juridiske Institut består af ca.  30 videnskabelige medarbejdere og et antal ph.d. stipendiater samt  ca. 15 administrative medarbejdere. Dertil kommer et antal eksterne undervisere.

På de to uddannelser er der ca. 1000 studerende.

Fibigerstræde 4 - DK-9220 Aalborg Øst - Tlf. 9940 9940 - Email: law@law.aau.dk - EAN 5798000421332