Juridisk Institut

Velkommen til Juraens Hus

Juridisk Institut uddanner kandidater til fremtidens udfordringer. Juridisk Instituts ansatte leverer forskningsbaseret undervisning, der blandt andet udmøntes som problemorienteret undervisning og gruppearbejde. Vores mission er at udbyde forskningsbaseret uddannelser på internationalt niveau samt at drive forskning med offentlige og private aktører af både national og international karakter. Missionen er ligeledes at medvirke til at løse samfundsmæssige problemstillinger, herunder understøtte den regionale udvikling i Nordjylland.

Dialogen med det omgivende samfund er vigtig for instituttet, og vi vægter et tæt samarbejde mellem medarbejdere, studerende, erhvervslivet og offentlige partnere. De studerende får derved kendskab til praksis, mens virksomhederne får kendskab til den nyeste teoretiske viden.

Efter-og videreuddannelse

GÆSTEPROFESSORER

Dimittend? Bliv AAU alumne

Dimittend? Bliv AAU alumne

Kontakt instituttet

Juridisk Institut
Aalborg Universitet
Fibigerstræde 4
9220 Aalborg Øst 

Tlf.: 9940 9940
E-mail: law@law.aau.dk
EAN: 5798 000 421 332