Spring til indhold
HjemUddannelser

EVALUERINGER FOR JURA OG ERHVERVSØKONOMI-JURA

På Aalborg Universitet er der vedtaget procedurer for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser. Evalueringsaktiviteterne hos de juridiske uddannelser skal ses som en del af Aalborg Universitets samlede kvalitetssikringssystem. Derudover indgår de som led i den løbende kvalitetssikring- og udvikling af jura- og erhvervsøkonomi-jura uddannelserne ved Aalborg Universitet (BA-jur, HA-jur, cand.jur og cand.merc.jur).

EVALUERINGER FOR JURA OG ERHVERVSØKONOMI-JURA

På Aalborg Universitet er der vedtaget procedurer for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser. Evalueringsaktiviteterne hos de juridiske uddannelser skal ses som en del af Aalborg Universitets samlede kvalitetssikringssystem. Derudover indgår de som led i den løbende kvalitetssikring- og udvikling af jura- og erhvervsøkonomi-jura uddannelserne ved Aalborg Universitet (BA-jur, HA-jur, cand.jur og cand.merc.jur).

HVORFOR EVALUERE?

  • Evalueringerne medvirker til udvikling og forbedring af de enkelte uddannelser
  • Evalueringerne bidrager til læring og nytænkning af de enkelte fagmoduler og forløb
  • Evalueringerne medvirker til at facilitere undervisernes og undervisningens fortsatte udvikling
  • Evalueringerne frembringer viden om, hvordan undervisningen i en bestemt situation, på et bestemt semester og/eller ved en bestemt uddannelse fungerer
  • Evalueringerne giver studienævn, studieleder og institutleder et systematisk overblik over kvaliteten i uddannelserne og i undervisningen.

HVORDAN FOREGÅR EVALUERINGEN?

  • Evalueringerne foretages via SurveyXact med personlige mails til de studerende. I mailene modtager de link til evalueringsskema samt information om, at evalueringen er anonym.
  • De juridiske uddannelser gennemfører evalueringer af alle fag, semestre og uddannelser.


HVORDAN FØLGES DER OP PÅ EVALUERINGEN?

  • Evalueringsresultaterne, inklusiv de kvalitative besvarelser tilgår de parter, der kan drage nytte af dem, hvorfor ledelse, studienævn, undervisere, m.v. får adgang til resultaterne.
  • Det er på Juridisk Institut Studielederens ansvar at sørge for, efter gennemgang i studienævnet, at videreformidle resultaterne på en ordentlig og respektfuld måde til den enkelte underviser, samt tage en dialog med den enkelte, hvis der er helt tydelige punkter, der skal rettes op/drøftes til fordel for en kvalitetssikring af uddannelsen som helhed.
  • Besvarelserne offentliggøres på hjemmesiden, dog uden nogen form for genkendelighed i hvem der har svaret på hvad, samt en anonymisering af involverede parter.

Instituttets plan for evaluering

Evalueringer