Spring til indhold
HjemUddannelser

Studienævn for Jura og Erhvervsøkonomi-Jura

Det Juridiske Studienævn hører under Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet.

Det Juridiske Studienævn har til opgave at sikre kvaliteten, tilrettelæggelsen, gennemførelsen og udviklingen af uddannelse og undervisning. Det Juridiske Studienævn omfatter fire uddannelser - bacheloruddannelserne og kandidatuddannelserne i Jura og Erhvervsøkonomi-jura.

Studienævnet godkender uddannelsernes undervisningsplaner og udarbejder forslag til studieordning. Derudover udtaler Studienævnet sig om forslag til uddannelsesbekendtgørelser og generelle regler for eksamen, karaktergivning og undervisning. Studienævnet behandler også sager om merit samt dispensation fra uddannelsesbekendtgørelser og studieordning.

Studienævnet har 8 medlemmer, og heraf har undervisere og studerende hver halvdelen af pladserne. De studerendes mandater er fordelt sådan, at der skal være to studerende fra Erhvervsøkonomi-jura og to studerende fra Jurastudiet. Undervisere vælges for fire år ad gangen og de studerende for et år ad gangen. Efter valget på førstkommende møde udpeger Studienævnet en formand blandt underviserne og en næstformand blandt de studerende.

Alle studienævnsmedlemmer er omfattet af tavshedspligt, jf. forvaltningslovens § 27 og straffelovens § 152. Dette gælder altså både studerende og ansatte. Så tøv derfor endelig ikke med at rette henvendelse.

 

KONTAKT STUDIENÆVNET

STUDIENÆVNSSEKRETÆR HANNE KRAGH
Fibigerstræde 4,
9220 Aalborg Øst
TLF:  9940 8031
Email: juridisk-studienaevn@law.aau.dk

MØDEOVERSIGT FOR DET JURIDISKE STUDIENÆVN 2023