Spring til indhold
Hjem

Juridisk Institut

Samarbejde

Dialogen med det omgivende samfund er vigtig, og ved Juridisk Institut anser vi samarbejde og vidensudveksling som væsentligt i vores forskning. Derfor indgår instituttets forskere og forskningsgrupper i en lang række samarbejder med medarbejdere, studerende, erhvervslivet og offentlige partnere.

Juridisk Institut

Samarbejde

Dialogen med det omgivende samfund er vigtig, og ved Juridisk Institut anser vi samarbejde og vidensudveksling som væsentligt i vores forskning. Derfor indgår instituttets forskere og forskningsgrupper i en lang række samarbejder med medarbejdere, studerende, erhvervslivet og offentlige partnere.

Det er et naturligt ønske, at den viden, vi frembringer, skal ud at arbejde i verden. Men udvekslingen må også gerne gå den anden vej, så de erfaringer, der findes i verden, kan komme forskning og uddannelse til gavn. Vi er derfor altid åbne og nysgerrige over for nye samarbejdsområder og former for samarbejder både regionalt, nationalt og internationalt.

Netværk på Juridisk Institut

Øvrige samarbejdsmuligheder med Juridisk Institut

Kontakt vedr. samarbejde med Juridisk Institut

Sten Bønsing

E-mail: sb@law.aau.dk
Telefon: +45 9940 8269