Spring til indhold
HjemForskning

Ph.d. uddannelse på Juridisk Institut

Hvis du overvejer at blive ph.d.-stipendiat er det vigtigste, at du har et forskningsprojekt, som du brænder for. Du kan altid kontakte en af de ansatte ved instituttet for at diskutere et forskningsprojekt. Stipendiaterne underviser på studierne samtidig med, at de skriver deres ph.d.-afhandling og følger et ph.d.-forløb.

Ph.d. uddannelse på Juridisk Institut

Hvis du overvejer at blive ph.d.-stipendiat er det vigtigste, at du har et forskningsprojekt, som du brænder for. Du kan altid kontakte en af de ansatte ved instituttet for at diskutere et forskningsprojekt. Stipendiaterne underviser på studierne samtidig med, at de skriver deres ph.d.-afhandling og følger et ph.d.-forløb.

Det overordnede formål med Den Samfundsvidenskabelige ph.d.-skole er at sikre forskeruddannelse af høj kvalitet inden for de samfundsfaglige faglige områder, som det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet (SSH) ved Aalborg Universitet bedriver forskning og uddannelse inden for.

På ph.d.-skolens hjemmeside finder du blandt andet ph.d.-bekendtgørelsen samt ph.d.-skolens interne retningslinjer for ph.d.-uddannelsen.

Juridisk Institut har ansat et antal ph.d.-stipendiater. Nogle stipendiater er nyslåede kandidater, mens andre har mere eller mindre praktisk erfaring. Stipendiaterne indgår på lige fod med det øvrige VIP-personale ved instituttet. Ph.d.-graden kvalificerer dig til at blive adjunkt.

Vores ph.d. studerende fortæller om hverdagen på Jurdisk Institut

Ph.d. stipendiaterne og deres projekter

JURFORSK

Dansk Juridisk Forskeruddannelsesprogram, JurForsk (tidligere Dansk Juridisk Forskerskole), er et samarbejde mellem følgende forskningsenheder:

  • Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
  • Juridisk Institut, Aarhus Universitet
  • Juridisk Institut, Syddansk Universitet
  • Juridisk Institut, Aalborg Universitet
  • CBS Law, Copenhagen Business School
  • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Læs mere om JurForsk her

Kontakt

Ph.d.-programleder: Lektor Marie Jull Sørensen

Tlf: 9940 9875
E-mail: mjs@law.aau.dk