AAU logo

Juridisk Institut

Forskning ved Juridisk Institut

Forskningen ved Juridisk Institut omfatter navnlig retsdogmatisk videnskab, dvs. forskning i den i samtiden gældende retstilstand, herunder dennes udvikling under påvirkning af internationale forhold. Det er højt prioriteret at sikre medarbejderne forskningsfrihed, mulighed for forskning på højeste niveau og mulighed for både individuelle valg og deltagelse i forskerteams. En række aktiviteter bidrager til udviklingen af et åbent, skabende og dialogorienteret forskningsmiljø.

Forskningen omfatter dels emner, der understøtter undervisningen i de juridiske studier (eksempelvis formueret, forvaltningsret, procesret, skatteret, erhvervsret, statsret, familieret, etc.), dels emner, der er knyttet til – og i nogen grad udviklet af – forskere på instituttet (medieret, persondataret, sundhedsret, voldgiftsret, socialret, etc.). Megen forskning sker i samarbejde med andre offentlige eller private aktører. Forskningen er således i fuld harmoni med grundlæggende principper i universitetsloven, hvorefter der skal udbydes forskningsbaseret undervisning, der skal sikres forskningsfrihed, og der arbejdes udviklingsorienteret i samarbejde med det omgivende samfund.

På siden finder du links, hvor du kan læse mere om forskningsenhederne på Juridisk Institut, ph.d., faglige netværk og se en liste over de seneste publikationer fra forskerne på instituttet.

 

Genveje

FORSKNINGSORGANISERING

Forskningen ved Juridisk Institut er organiseret i to forskningsgrupper; en inddeling, der bygger på klassiske rets- og reguleringsområder:

På baggrund af et tilhørsforhold til en af forskningsgrupperne, kan forskere indgå i én eller flere faggrupper og/eller projektgrupper. Der etableres tværgående ad hoc projektgrupper, f.eks i forbindelse med søgning af ekstern finansiering eller ved forskning i flerdisciplinære emner.

Juridisk Instut | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 4 | DK-9220 Aalborg Øst 
Tlf. 9940 9940 | Email: law@law.aau.dk | EAN 5798000421332