AAU logo

Forskning

Forskningen ved Juridisk Institut omfatter navnlig retsdogmatisk videnskab, dvs. forskning i den i samtiden gældende retstilstand, herunder dennes udvikling under påvirkning af internationale forhold. Det er højt prioriteret at sikre medarbejderne forskningsfrihed, mulighed for forskning på højeste niveau og mulighed for både individuelle valg og deltagelse i forskerteams. En række aktiviteter bidrager til udviklingen af et åbent, skabende og dialogorienteret forskningsmiljø.

Forskningen omfatter dels emner, der understøtter undervisningen i de juridiske studier (eksempelvis formueret, forvaltningsret, procesret, skatteret, erhvervsret, statsret, familieret, etc.), dels emner, der er knyttet til – og i nogen grad udviklet af – forskere på instituttet (medieret, persondataret, sundhedsret, voldgiftsret, socialret, etc.). Megen forskning sker i samarbejde med andre offentlige eller private aktører. Forskningen er således i fuld harmoni med grundlæggende principper i universitetsloven, hvorefter der skal udbydes forskningsbaseret undervisning, der skal sikres forskningsfrihed, og der arbejdes udviklingsorienteret i samarbejde med det omgivende samfund.

Herunder finder du links, hvor du kan læse mere om forskningsenhederne på Juridisk Institut, ph.d., faglige netværk og se en liste over de seneste publikationer fra forskerne på instituttet.

Søg efter publikationer

Gå til AAU's forskningsportal VBN for at søge efter publikationer

Fibigerstræde 4 - DK-9220 Aalborg Øst - Tlf. 9940 7955 - Email: law@law.aau.dk - EAN 5798000421332