Juridisk Institut

forskning

FORSKNINGSORGANISERING

Forskningen ved Juridisk Institut er organiseret i to forskningsgrupper; en inddeling, der bygger på klassiske rets- og reguleringsområder:

På baggrund af et tilhørsforhold til en af forskningsgrupperne, kan forskere indgå i én eller flere faggrupper og/eller projektgrupper. Der etableres tværgående ad hoc projektgrupper, f.eks i forbindelse med søgning af ekstern finansiering eller ved forskning i flerdisciplinære emner.

Læs mere om

Forskningsenheder

Crowdfunding, Law, Education and Research (CLEAR)

Legal scholars and practitioners, with a drive to achieve some form of legal clarity in the rapidly developing world of CROWDFUNDING. We strive to understand and inform stakeholders of the law and practice in crowdfunding so they can pursue opportunities, create wealth for the many, increase trust in digital community finance, fight crime, and strike a fair balance between interests involved.

THE RESEARCH GROUP ON GLOBAL & TRANSNATIONAL LAW (RGTLAW)

RESEARCH GROUP ON GLOBAL & TRANSNATIONAL LAW (RGTLAW)

Forskningsgruppens formål er at etablere en holistisk ramme for samarbejde, diskussioner og informationsdeling om spørgsmål, der vedrører lov ud over det nationale perspektiv, og at fremme international ret og menneskerettighedsret.

The Nordic Centre for Comparative and International Family Law (NorFam)

The Nordic Centre for Comparative and International Family Law (NorFam) will soon be established at Department of Law, Aalborg University. Its primary objective is to be a focal point for comparative and international research in the Nordic Countries in the areas of Family Law as well as in related areas such as Succession Law, Private International Law and Medical Law.

TAX RESEARCH GROUP

TAX RESEARCH GROUP
(TRG)
Forsknings- og undervisningsgruppe, der har som mål at videreudvikle det skatteretlige miljø på AAU, både i relation til undervisning og forskning.

SOCIAL LAW RESEARCH CENTRE (SLRC)

SPARC – Social-, Public- and Administrative law Research Centre

Centret beskæftiger sig primært med socialret og socialforvaltningsret. Hertil kommer almindelige forvaltningsretlige, EU-retlige og menneskeretlige problemstillinger.

LEGAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE

LEGAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Aalborg Universitet, Juridisk Institut, udfører indledende forskning med det formål at udvikle en juridisk AI-metode inden for det kontraktmæssige felt. Forskningen udføres med eksterne parter. Forskningen er baseret på en dansk lovtradition.

Juridisk Institut  |  Fibigerstræde 4, 9220 Aalborg Øst  |  Tlf.: 9940 9940  |  E-mail: law@law.aau.dk  |  EAN: 5798 000 421 332