Spring til indhold
HjemForskning

FORSKNINGSGRUPPER

Forskningen på Juridisk Institut er forankret i henholdsvis det privatretlige og offentligretlige område, og er organiseret i seks separate forskningsgrupper/-centre. Forskerne er alle tilknyttet en eller flere af forskningsgrupperne eller -centrene, hvor der forskes nationalt, nordisk og globalt med retsvidenskabelige problemstillinger.

FORSKNINGSORGANISERING

Forskningen på Juridisk Institut er forankret i henholdsvis det privatretlige og offentligretlige område, og er organiseret i seks forskningsgrupper/-centre.

OFFENTLIGRET danner rammen om en række forskellige underdiscipliner, der har det til fælles, at de på et eller andet plan vedrører det offentliges regulering af borgernes adfærd. De discipliner, der pt. dækkes, er: skatte- og afgiftsret, socialret, forvaltningsret, strafferet, straffeproces og civilproces.

PRIVATRET er centreret og tematiseret omkring de forskellige grene af privat- og formueret. Dvs. både klassiske formueretlige discipliner som tingsret, obligationsret, forbrugerret, markedsret, persondataret og immaterialret. Hertil kommer selskabsret og familie- og arveret.

Forskerne ved Instituttet er alle tilknyttet en eller flere af de etablerede og aktive forskningsgrupper eller -centre. Visse grupper har forskere, der arbejder på tværs af offentlig- og privatret. Der forskes nationalt, nordisk og globalt med retsvidenskaben.

Instituttet er i 2023-24 i gang med en strategiproces med fokus på instituttets forskningsorganisering. Visse grupper er således under opbygning/revitalisering, mens andre er mere veletablerede. Nedenfor er de etablerede forskningsgrupper kort beskrevet:

Forskningsgrupper

Tværgående forskningsfællesskaber

På Juridisk institut eksisterer der en række forskellige mere eller mindre formaliserede forskningsfællesskaber, som går på tværs af de øvrige formaliserede grupper og er ”tematiseret” efter forskellige formål. Det kan f.eks. være fællesskaber for yngre forskere, ph.d.-klub og afgrænsede projekter. Grupperne har typisk en mere dynamisk karakter og er opstået på baggrund af særlige behov og interesser, herunder projekter som led i ekstern funding.