AAU logo

Juridisk Institut

Ph.D. uddannelsen på Juridisk Institut

Juridisk Institut har ansat et antal ph.d.-stipendiater. Nogle stipendiater er nyslåede kandidater, mens andre har mere eller mindre praktisk erfaring. Stipendiaterne indgår på lige fod med det øvrige VIP-personale ved instituttet.

Hvis du overvejer at blive ph.d.-stipendiat er det vigtigste, at du har et forskningsprojekt, som du brænder for. Du kan altid kontakte en af de ansatte ved instituttet for at diskutere et forskningsprojekt. Stipendiaterne underviser på studierne samtidig med, at de skriver deres ph.d.-afhandling og følger et ph.d.-forløb. Ph.d.-graden kvalificerer til at blive adjunkt.

Den samfundsvidenskabelige ph.d.-skole

Det overordnede formål med Den Samfundsvidenskabelige ph.d.-skole er at sikre forskeruddannelse af høj kvalitet inden for de faglige områder, som Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet bedriver forskning og uddannelse inden for.
På ph.d.-skolens hjemmeside finder du blandt andet ph.d.-bekendtgørelsen samt ph.d.-skolens interne retningslinjer for ph.d.-uddannelsen.

Ph.d.-skolens hjemmeside

JURFORSK

Dansk Juridisk Forskeruddannelsesprogram JurForsk (tidligere Dansk Juridisk Forskerskole) er et samarbejde mellem følgende forskningsenheder: Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet; Juridisk Institut, Aarhus Universitet; Juridisk Institut, Syddansk Universitet; Juridisk Institut, Aalborg Universitet; Juridisk Institut, Copenhagen Business School og Fødevareøkonomisk Institut, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

JURFORSK

Kontakt ph.d.


Ph.d.-programleder: Thomas Neumann
Tlf: 9940 2793
E-mail: thn@law.aau.dk


Ph.d.-programsekretær: Dorthe Dalsgaard
E-mail: dda@law.aau.dk

Fibigerstræde 4 - DK-9220 Aalborg Øst - Tlf. 9940 7955 - Email: law@law.aau.dk - EAN 5798000421332