AAU logo

Juridisk Institut

Ph.D. uddannelsen på Juridisk Institut

Juridisk Institut har ansat et antal ph.d.-stipendiater. Nogle stipendiater er nyslåede kandidater, mens andre har mere eller mindre praktisk erfaring. Stipendiaterne indgår på lige fod med det øvrige VIP-personale ved instituttet.

Hvis du overvejer at blive ph.d.-stipendiat er det vigtigste, at du har et forskningsprojekt, som du brænder for. Du kan altid kontakte en af de ansatte ved instituttet for at diskutere et forskningsprojekt. Stipendiaterne underviser på studierne samtidig med, at de skriver deres ph.d.-afhandling og følger et ph.d.-forløb. Ph.d.-graden kvalificerer til at blive adjunkt.

Den samfundsvidenskabelige ph.d.-skole

Det overordnede formål med Den Samfundsvidenskabelige ph.d.-skole er at sikre forskeruddannelse af høj kvalitet inden for de faglige områder, som Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet bedriver forskning og uddannelse inden for.
På ph.d.-skolens hjemmeside finder du blandt andet ph.d.-bekendtgørelsen samt ph.d.-skolens interne retningslinjer for ph.d.-uddannelsen.

Ph.d.-skolens hjemmeside

JURFORSK

Dansk Juridisk Forskeruddannelsesprogram JurForsk (tidligere Dansk Juridisk Forskerskole) er et samarbejde mellem følgende forskningsenheder: Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet; Juridisk Institut, Aarhus Universitet; Juridisk Institut, Syddansk Universitet; Juridisk Institut, Aalborg Universitet; Juridisk Institut, Copenhagen Business School og Fødevareøkonomisk Institut, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

JURFORSK

ph.d. stipendiater

 • +

  Kicki Storm

  Ph.d.-projekt titel:

  SOCIALRÅDGIVEREN SOM RETSANVENDER PÅ BØRNEOMRÅDET

  Afhandlingen har fokus på den kommunale praksis på børneområdet. Formålet er at identificere de barrierer, der modvirker korrekt retsanvendelse. Formålet søges belyst ved anvendelse af henholdsvis retsdogmatisk metode og retssociologiske undersøgelser. Afhandlingen har således til hensigt at analysere det foreliggende retsgrundlag samt identificere hvorledes regelgrundlaget opfattes og anvendes i praksis. Dermed ønskes det klarlagt hvilke faktorer, der påvirker sagsbehandlingen og i visse tilfælde medfører, at der træffes forkerte afgørelser.  

  Hovedvejleder er Lektor Trine Schultz 

  Forskningsprofil på VBN

 • +

  Kristen Christiansen

  Ph.d.-projekt titel:

  TBA

  Hovedvejleder er Lektor Thomas Rønfeldt

  Forskningsprofil på VBN

   

   

   

   

 • +

  Lærke Bjørka Fosgaard

  Lærke Bjørka Fosgaard is a PhD Fellow at the Department of Law at Aalborg University.

  Lærke conducts research in the fields of International Business Law, Law of Obligations and Law and Technology.

  Lærke has been a visiting scholar for three months at the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) in Vienna in the fall of 2019 in relation to her PhD Dissertation.

  Lærke is a former participant of the 24th Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot. Furthermore, Lærke is assisting-editor of the Nordic Journal of Commercial Law.

  Research profile on VBN

 • +

  Maria Hjeds

  Maria Hjeds er ph.d. stipendiat hos Juridisk Institut på Aalborg Universitet. Marias forskning relaterer sig til familieret og menneskerettigheder med et særligt fokus på børns rettigheder.

  Maria Hjeds arbejder i tæt samarbejde med forskningscenteret for familieret på Aalborg Universitet (Family Law, Practices and Policies) såvel som centeret for familieret på University of Cambridge, UK.

  Forskningsprofil på VBN

   

   

 • +

  Marianne Hundahl Frandsen

  Ph.d.-projekt titel:

  europæiske passagerers rettigheder

  Afhandlingen har til formål at analysere europæiske passagerers rettigheder på de fire regulerede transportområder, og vurdere hvorvidt disse rettigheder kan udtrykkes i principper i overensstemmelse med EU’s øvrige grundlæggende principper.

  Hovedvejleder: Lektor Marie Jull Sørensen.

  Forskningsprofil på VBN

   

   

 • +

  Rune Engberg Christensen

  Rune Engberg Christensen er ph.d.-stipendiat i skatteret. Rune er tilknyttet Tax Research Group (TRG).

  Rune arbejder på en ph.d.-afhandling om transfer pricing og immaterielle aktiver. OECD udarbejdede i 2015 en final report 8 omhandlende immaterielle aktiver. Afhandlingen tager udgangspunkt i tre problemstillinger fra OECD rapporten i forhold til dansk skatteret. Første problemstilling omhandler definitionen af immaterielle aktiver, anden del vedrører DEMPE-funktioner og tredje problemstilling omhandler hard-to-value intangibles.

  Forskningsprofil på VBN

   

Kontakt ph.d.


Ph.d.-programleder: Thomas Neumann
Tlf: 9940 2793
E-mail: thn@law.aau.dk


Ph.d.-programsekretær: Dorthe Dalsgaard
Tlf: 9940 7117
E-mail: dda@law.aau.dk

Juridisk Institut  |  Fibigerstræde 4, 9220 Aalborg Øst  |  Tlf.: 9940 9940  |  E-mail: law@law.aau.dk  |  EAN: 5798 000 421 332