Spring til indhold
HjemUddannelser

Projekt­orien­teret for­løb

Som studerende ved de juridiske uddannelser har du mulighed for at komme i et projektorienteret forløb både i ind- og udland som led i din uddannelse. Du kan komme i projektorienteret forløb på 6., 7., 8. og 9. semester.

Projekt­orien­teret for­løb

Som studerende ved de juridiske uddannelser har du mulighed for at komme i et projektorienteret forløb både i ind- og udland som led i din uddannelse. Du kan komme i projektorienteret forløb på 6., 7., 8. og 9. semester.

For dig har det stor værdi på dit CV, at du har samarbejdet med en virksomhed, f.eks. ved at have været et semester i en virksomhed. Et projektorienteret forløb kan give dig den første forsmag på jobsøgning og arbejdslivet med et fuldtidsjob. Et projektorienteret forløb i Danmark vægter 10 ECTS, og et projektorienteret forløb i udlandet vægter 20 ECTS.

De juridiske uddannelser prioriterer som led i AAUs strategi et tæt samarbejde med det omgivende samfund højt, og vores mål er, at den viden, vores forskere og studerende skaber, kommer det omgivende samfund til gode.

 

Projektorienteret forløb for studerende i Danmark (10 ECTS)

Projektorienteret forløb i udlandet (20 ECTS)

Kontakt

Fagansvarlig professor Anders Ørgaard
E-mail: ao@law.aau.dk
Tlf: 9940 9877

Studiesekretær Lotte Max Olsen
E-mail: loo@law.aau.dk
Tlf: 9940 8571

Juridisk Instituts studievejledere
Email: jura-studievejl@law.aau.dk
Tlf: 9940 9990