Juridisk Institut

Udlandsophold

Som studerende ved de juridiske uddannelser har du, på 8. og 9. semester, en unik mulighed for at komme på udlandsophold. Et udlandsophold kan give dig en spændende faglig udfordring og en stor personlig oplevelse. Begge dele vil være en fordel i forbindelse med din fremtidige karriere.

Et udlandsophold kan være et praktikophold, hvor du, i minimum 3 måneder, arbejder hos enten en virksomhed, en organisation eller lignende. Efter endt praktikophold vil du skulle skrive en rapport eller lignende for at kunne få merit for dit ophold. Et praktikophold honoreres med 10 ECTS.

Et udlandsophold kan også være et studieophold, hvor du optjener ECTS til din kandidatuddannelse. Du følger undervisningen/kurser på et selvvalgt universitet. Du skal som udgangspunkt optjene ECTS point svarende til det eller de semestre, du påregner at være væk. 

Rikke læste på Reykjavik Universitet på sit 9. semester

Fælles for både studie- og praktikophold er, at du skal huske at søge Studienævnet om forhåndsmerit og endelig merit for at få opholdet godkendt som en del af din uddannelse.

I linkboksen øverst på denne side finder du links til praktiske oplysninger vedrørende udlandsophold. Du kan også læse om andre studerende, der tidligere har været på udlandsophold, der fortæller om deres oplevelse. Derudover kan du også læse udtalelser fra virksomheder, om hvorfor de mener, det er vigtigt med udlandsophold.

Praktikophold

Her får du bl.a. mulighed for at omsætte teori til praksis samtidig med, at du styrker dine sprogkundskaber. Derudover får du praktisk erfaring inden for dit fagområde og opbygger et relevant netværk. Begge dele er utrolig relevant og fordelagtigt efter endt uddannelse, når du skal søge job.

Du står selv for at finde et relevant praktiksted. Du kan søge inspiration i AAUs jobbank. Internationalt Kontor står til rådighed med vejledning gennem hele processen.

Studieophold

Hvis du gerne vil på et studieophold i udlandet som udvekslingsstudent, kan du vælge at rejse enten på egen hånd som ”Free-mover” eller via en samarbejdsaftale.

SOM FREE-MOVER

Du kan, som nævnt, rejse som Free-mover og vælge hvilket som helst universitet efter eget ønske. Der er ingen begrænsninger, når du skal vælge universitet, og du har frihed til at vælge præcis det land og det universitet, som passer til dine ønsker og ambitioner og dine faglige præferencer.

Såfremt du ønsker et udlandsophold som Free-mover, er det en rigtig god idé at gå i gang med at planlægge opholdet i god tid. Gerne op til et år før, du regner med at tage afsted.

Via en samarbejdsaftale

Hvis du vælger at rejse via en samarbejdsaftale, er du fritaget for at betale tuition-fee, og du har ydermere mulighed for at få tildelt forskellige stipendier til blandt andet at dække nogle af dine rejse udgifter. Størrelsen på disse varierer. Vælger du at rejse via en samarbejdsaftale har du tre muligheder, som er oplistet herunder.

samarbejdsaftaler

 • +

  AFTALER INDENFOR EUROPA

  ERASMUS-programmet har til hensigt at fremme det Europæiske samarbejde mellem videregående uddannelsesinstitutioner i 33 lande. Programmet giver dig forskellige universiteter at vælge imellem alt efter hvilke universiteter, der har indgået samarbejdsaftale med hinanden. Juridisk Institut arbejder løbende på at indgå flere ERASMUS-aftaler.

 • +

  aftaler indenfor norden og de baltiske lande

  NORDPLUS-programmet er Nordisk Ministerråds program for nordisk/baltisk samarbejde inden for videregående uddannelse. Der er fri udveksling blandt alle Nordplus universiteter. Nordplus samarbejdet har et undernetværk for jura, hvilket blandt andet giver mulighed for yderligere økonomisk støtte, såfremt du vælger at rejse til et af de andre Nordplus Jura netværk universiteter. Ikke alle Nordplus universiteter er optaget i jura-netværket.

 • +

  oversøiske aftaler

  Bilaterale samarbejdsaftaler henviser til lande/universiteter udenfor EU. Der er de samme fordele som ved Nordplus og ERASMUS. I øjeblikket har vi bilaterale samarbejdsaftaler med Australien, National Chengchi University, College of Law i Taiwan og The University of New Mexico, USA.

Studerende fortæller

Studerende fortæller

Et udlandsophold gavner både dig og dit studie. Læs hvilke erfaringer dine medstuderende har gjort sig ved at lægge et udlandsophold ind i deres studie.

Læs mere

Virksomheder fortæller

Virksomheder fortæller

Et udlandsophold kan være en stor fordel, når du, efter endt uddannelse, skal ud og søge arbejde. Læs her hvad arbejdsgiverne mener er fordelene ved, at du tager et udlandsophold i løbet af din studietid.

Læs mere

Kontakt studievejledere


Cecilie Gøthgen Madsen                  


Magnus Ellermann


Juraens Hus
Fibigerstræde 4, lokale 19
9220 Aalborg Ø
Tlf: 9940 9990
Email: jura-studievejl@law.aau.dk

Juridisk Institut  |  Fibigerstræde 4, 9220 Aalborg Øst  |  Tlf.: 9940 9940  |  E-mail: law@law.aau.dk  |  EAN: 5798 000 421 332