Spring til indhold

Civilretsgruppen

Civilretsgruppen er et forskerforum for forskere inden for private law og beslægtede områder med fokus på faglig sparring og gensidig inspiration, understøttelse af unge forskere, udvikling af nye forskningsprojekter, tværfaglig forskning, internationale samarbejder og udvikling af nye fagområder, koordinering af forskningsindsatser samt understøttelse af forskningsbaseret undervisning.

Civilretsgruppen

Civilretsgruppen er et forskerforum for forskere inden for private law og beslægtede områder med fokus på faglig sparring og gensidig inspiration, understøttelse af unge forskere, udvikling af nye forskningsprojekter, tværfaglig forskning, internationale samarbejder og udvikling af nye fagområder, koordinering af forskningsindsatser samt understøttelse af forskningsbaseret undervisning.

Civilretsgruppen repræsenterer en meget bred vifte af forskningsområder, og Civilretsgruppen er således navnlig koordinerende i forhold til forskningstiltag. Overordnet er det strategiske formål at være et stærkt og markant forskningscentrum for civilretlige forskningsdiscipliner. Området er omfattende og komplekst. Civilretsgruppen danner rammen for forskning og netværksdannelse i primært dansk, men også nordisk og international kontekst. Det er gruppens ambition at gøre retten forståelig og anvendelsesorienteret, herunder at frembringe resultater, der er anvendelige for domstole, andre institutioner og retlige aktører. Det er desuden ambitionen at undersøge og formidle samfundsrelevante problemstillinger.

Medlemmer af Civilretsgruppen

KONTAKT